Cymeradwyo cynllun ad-drefnu ysbytai de Cymru

  • Cyhoeddwyd
NyrsFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwrthwynebwyr yn dweud y bydd mwy o risg i gleifion am eu bod nhw'n gorfod teithio yn bellach

Bydd cynlluniau dadleuol i ganoli gwasanaethau ysbyty yn ne Cymru yn mynd yn eu blaen.

Penderfynodd Cyngor Iechyd Cymunedol Cwm Taf na fydden nhw'n cyfeirio'r mater at y gweinidog iechyd.

Roedd y grŵp craffu wedi gwrthwynebu'r newidiadau, fyddai'n golygu canoli gwasanaethau arbenigol mewn pum ysbyty.

Mae'r cynllun yn effeithio gwasanaethau fel gofal ymgynghorol i famau a babanod, a gofal brys lefel uchel. Fel rhan o'r cynllun, byddai Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant yn colli gwasanaethau gofal brys.

Mae'r cynllun i ganoli yn dod yn dilyn pryder bod gwasanaethau wedi eu gwasgaru yn rhy denau ar draws yr ardal.

Ond mae rhai gwrthwynebwyr yn rhybuddio y gall gleifion wynebu risgiau mwy os ydyn nhw'n gorfod teithio ymhellach am driniaeth.

Ers dechrau 2012, mae rheolwyr a gweithwyr meddygol o'r pum bwrdd iechyd - Abertawe Bro Morgannwg, Cwm Taf, Caerdydd a'r Fro, Aneurin Bevan a Powys - i gyd wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu cynllun ar gyfer ysbytai o Abertawe i Gasnewydd.