Adolygiad Catrin Beard o'r wasg a'r blogiau Cymraeg

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AFP
disgrifiad o’r llunMae'r eisteddfod yn dechrau wythnos nesaf

Wrth i gannoedd o rieni nerfus smwddio crysau gwyn a sgleinio sgidiau gorau eu plant y penwythnos hwn yn barod at gystadlaethau Eisteddfod yr Urdd yr wythnos nesaf, yn Golwg, mae Llywydd Anrhydeddus y Mudiad, Prys Edwards - gŵr sydd â'r Urdd yn rhan gwreiddiol o'i DNA - yn llawenhau yn llwyddiannau'r mudiad ac yn edrych i'r dyfodol.

Un o'r syniadau sydd ganddo yw sefydlu mudiad tebyg i oedolion. Mae angen cynyddu'r nifer o rieni sy'n siarad Cymraeg, meddai, ac efallai beth sy'n rhaid i ni wneud yw creu mudiad sy'n cydredeg gyda mudiad yr Urdd.

Dyw Mr Edwards ddim yn sôn am Eisteddfod na gwersylla na thripiau i Disneyland, ond bydde'n ddiddorol gwybod a fyddai yna groeso i'w syniadau, a sut y bydden nhw'n datblygu.

Cyfoeth ein diwylliant a gweithgareddau sy'n dathlu'n cenedl yw hanfod yr Urdd; does dim ffordd hawdd i fesur y cyfoeth hwnnw mewn modd diriaethol - ac yn sicr dyw'r nodweddion hyn ddim i'w gweld yn cyfrannu at fesur cyfoeth y bobl sydd ar restr Rich List y Sunday Times.

Cicio yn erbyn y tresi

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd David a Victoria Beckham ar rhestr The Sunday Time

Dylan Iorwerth sydd wedi bod yn edrych ar y rhestr, a dywed mai edmygedd ac ychydig o eiddigedd sydd yn nhôn y rhestr ac yn y drafodaeth sy'n ymwneud â hi. Ond y tro yma, yn fwy nag erioed meddai, dicter fyddai'r adwaith mwy priodol.

Mae 1,000 o bobl gyfoethoca gwledydd Prydain bellach yn berchen ar un rhan o dair o'r cyfoeth. Pam felly nad oes yna storm o brotest? Pam nad ydi pobl allan yn y strydoedd?

Mae polisïau uniongyrchol ac anuniongyrchol - a diffyg polisi - yn cyfrannu at yr anghydbwysedd nid dim ond rhwng Cymru a Lloegr, ond rhwng rhannau o'r ddwy wlad a'i gilydd. Nid llond llaw o gyfoethogion sydd ei angen arnon ni yn ôl Dylan, ond trefn i ddefnyddio cyfoeth mewn ffordd fwy adeiladol a theg.

Ac ar ôl gweld hanes pobl gyfoethocaf gwledydd Prydain, sydd wedi dyblu eu cyfoeth yn y pum mlynedd diwethaf, dyw hi ddim yn syndod fod gwaed Angharad Tomos yn berwi, fel y dywed wrthym yr Herald.

Safiad gwleidyddol medd Angharad yw gwrthwynebu toriadau i wasanaethau lleol sy'n amddifadu pobl o gyfleoedd, fel y cyhoeddiad diweddar i gau Canolfan y Miwni ym Mhontypridd. Myth yw'r prinder arian meddai. Mae'r arian yno, ond mae'n mynd i'r bobl anghywir. Os cytunwn â'r toriadau, rydym yn ochri gyda'r cyfoethog. Wrth eu gwrthwynebu, rydym yn sefyll gyda'r tlawd.

Breddwydion Lyn

ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunYm mreddwydion Lyn Ebenezer mae Bob Dylan yn siarad Cymraeg

Yn ôl ei gyfaddefiad ei hun, breuddwydiwr yw Lyn Ebenezer, sy'n tueddu i freuddwydio hyd yn oed pan fydd ar ddihun. Felly roedd darllen am ymchwil gan wyddonwyr sy'n honni bod modd rheoli breuddwydion o ddiddordeb iddo. Mae'r posibiliadau'n gyffrous meddai.

Meddyliwch am fedru breuddwydio bob nos am Jennifer Aniston - hmm… dim diolch - ond yn bwysicach na hynny i Lyn, byddai modd newid hunllefau ac fe fyddai'n sicr yn croesawu gweld diwedd ar yr hunllef gylchol mae'n ei chael a barodd iddo ddihuno ar ei gefn ar lawr yn ddiweddar oherwydd y fath gicio a strancio a achosodd iddo.

Fe fydd Lyn yn aml yn breuddwydio am Bob Dylan - a phob tro bydd yn gwneud, bydd Bob yn siarad Cymraeg. Dyma freuddwydion sydd mor glir fel y cymer rai munudau wedi iddo ddihuno i sylweddoli mai breuddwydio ydoedd. Ac mae'n holi tybed a yw Bob Dylan yn breuddwydio amdano yntau? Wedi'r cyfan fe ddwedodd yn un o'i ganeuon: I'll let you be in my dreams, If I can be in yours.

Beth bynnag eich breuddwyd, ac yn arbennig os ydych chi'n rhiant neu'n blentyn sy'n gobeithio gwireddu'r freuddwyd honno yn yr Eisteddfod yr wythnos nesa, mwynhewch eich hun, a phob lwc.

Straeon perthnasol