Addysg gyfrifiadurol: Cymru ar ei hôl hi, medd arbenigwyr

  • Cyhoeddwyd
School children using computersFfynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae arbenigwr yn rhybuddio y bydd swyddi yn cael eu rhoi i bobl o du allan i Gymru

Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru wedi dweud wrth BBC Cymru fod 'na beryg y gallai ysgolion y wlad fod ar ei hôl hi o ran addysg gyfrifiadurol.

Yn Lloegr ym Medi mi fydd newid i'r cwricwlwm yn golygu bod astudio technoleg gwybodaeth, yn benodol côdio, yn orfodol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Mae Dr Tom Crick yn aelod o'r Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol gafodd ei sefydlu gan Lywodraeth Cymru, ac hefyd yn un o awduron adroddiad ar addysg technoleg gwybodaeth y llynedd.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn cydnabod bod y pwnc yn "elfen allweddol".

Ar eu colled

Dywedodd Dr Crick nad oedd gan ysgolion yng Nghymru gynllun ar gyfer y pedair blynedd nesaf ac y gallai hynny olygu bod cenhedlaeth ar eu colled.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau adolygiad arall o'r cwricwlwm yn ystyried yr hyn wnaeth Dr Crick ei ddarganfod pan ysgrifennodd yr adroddiad.

Y disgwyl ydy y bydd cynnwys yr adolygiad yn cael ei gyhoeddi erbyn diwedd y flwyddyn ond does dim disgwyl i'r argymhellion gael eu gweithredu am sawl blwyddyn.

Yn ôl Dr Crick, mi fydd yr oedi yn golygu y bydd gan wledydd eraill fantais dros Gymru.

"Mae hyn yn ymwneud â chefnogi ein prif sectorau ar gyfer yr economi, adeiladu sgiliau ar gyfer yr economi a sgiliau ehangach cymdeithasol...

'Cystadlu'

"Rydyn ni yn edrych ar y ffordd mae Cymru'n cystadlu yn erbyn gwledydd eraill sydd wedi gwneud y newidiadau sylweddol hyn yn barod..."

Dywedodd Cadeirydd Panel Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu Llywodraeth Cymru, Tom Kelly y byddai diffyg sgiliau'n golygu y byddai swyddi yn y fantol.

"Mi fydd pobl yn dod o du allan i Gymru i Gymru gyda'r gallu a'r sgiliau i wneud y swyddi yng Nghymru. Pobl Cymru ddylai fod yn llenwi'r swyddi yma go iawn."

Roedd yn flin, meddai, nad oedd Llywodraeth Cymru wedi gweithredu'r argymhellion oedd yn yr adolygiad technoleg gwybodaeth.

"Mae'n rhaid i bobl allu ymateb... mae dadansoddiad wedi cymryd naw mis i flwyddyn ac wedyn mae angen eisiau ail edrych ar y peth. Felly rydyn ni'n sôn am ddwy flynedd.

"All yr economi na'r llywodraeth ddim fforddio, yn enwedig yn y sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, oedi am ddwy flynedd."

Ar flaen y gad

Roedd Simon Pridham yn brifathro Ysgol Gynradd Casllwchwr ac ar flaen y gad o ran defnyddio technoleg mewn ysgolion.

Mae wedi rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru am sut mae defnyddio cyfrifiaduron yn arwain at ganlyniadau gwell.

Erbyn hyn mae wedi sefydlu cwmni sy'n hybu'r defnydd o dechnoleg mewn ysgolion.

"Fydd pawb ddim eisiau bod yn berson gwneud côd neu raglenni a fydd pawb ddim eisiau gweithio yn y diwydiant technoleg.

"Ond mae'r sgiliau yn y tri maes yn rhai sydd o fudd i lythrennedd a rhifedd ac yn helpu cau'r bwlch tlodi, un o brif flaenoriaethau'r llywodraeth... fy unig bryder yw nad ydyn ni'n symud ymlaen mor gyflym â gwledydd eraill cyfagos."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod yn cydnabod pa mor bwysig yw addysg ddigidol ac y byddai'n "elfen allweddol" yn y cwricwlwm newydd.

"A bod yn hollol glir, dydyn ni ddim yn gwthio addysg ddigidol i'r cyrion, rydyn ni yn ei wneud yn rhywbeth allweddol."