Etholiad Ewrop

Vaughan Roderick
Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae'r gorsafoedd pleidleisio yn agor fore Iau wrth i etholwyr Cymru fwrw pleidlais yn Etholiad Ewrop.

Mae'r pleidleisio yn dechrau am 7yb ac yn gorffen am 10yh ond fydd y cyfrif ddim yn digwydd tan nos Sul.