Diffyg hyder yn rheolwyr y Llyfrgell Genedlaethol?

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae staff yn y Llyfrgell Genedlaethol yn dweud nad yw rheolwyr yn trin gweithwyr yn gyfartal

Mae gweithwyr yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi bygwth cyhoeddi cynnig o ddiffyg hyder yn rheolwyr y sefydliad.

Daw'r bygythiad wedi penderfyniad y bwrdd i roi bonws o 10% i ddau aelod o'r tîm rheoli am gymryd cyfrifoldebau ychwanegol.

Mae undebau yn anhapus gan nad yw 200 o'u haelodau wedi cael codiad cyflog ers 2008.

Bydd yr undeb a'r llyfrgell yn cynnal trafodaethau ym mis Mehefin a dywedodd y llyfrgell eu bod yn ymwybodol o anfodlonrwydd rhai aelodau o staff.

'Dim cyflog byw'

Yn ôl yr undebau, Prospect Cymru ac Undeb y Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS), nid yw rhai aelodau o staff y llyfrgell hyd yn oed yn derbyn cyflog byw.

Dywedodd Prospect Cymru bod aelodau wedi cael gwybod yr wythnos diwethaf bod y bwrdd wedi penderfynu rhoi bonws o 10% i ddau o'r tîm rheoli.

Cadarnhaodd y Llyfrgell Genedlaethol bod taliad bonws posib i drydydd aelod yn cael ei brosesu ar hyn o bryd.

Dywedodd llefarydd ar ran Prospect Cymru bod eu 170 o aelodau yn teimlo nad oedd y rheolwyr - yn cynnwys bwrdd y llyfrgell a'r prif weithredwr, Aled Gruffydd Jones - yn trin pob aelod o staff yn gyfartal, ac nad oes tryloywder wrth wneud penderfyniadau.

Dywedodd y llefarydd: "Mae ein haelodau yn teimlo yn ddig gan nad ydyn nhw wedi cael codiad cyflog ers 2008 a dydy'r staff ar gyflogau is ddim yn derbyn cyflog byw.

"Ym mis Chwefror, nid oedden ni'n gallu cefnogi'r cynnig cyflog diweddaraf gan nad oedd yn rhoi cyflog byw.

"Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth staff dderbyn cynnig cyflog gwell a byddwn yn cwrdd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ddechrau Mehefin i drafod y cynnig a'r newidiadau diweddar i'r tîm rheoli."

'Cythruddo aelodau'

Mae undeb y PCS yn bwriadu cynnal pleidlais ymysg y 60 o aelodau sy'n gweithio yn y llyfrgell i benderfynu a fydd cynnig o ddiffyg hyder yn cael ei gyflwyno.

"Mae penderfyniad y llyfrgell wedi cythruddo ein haelodau ac mae'n dangos diffyg ystyriaeth ddifrifol ar ran y rheolwyr yn y llyfrgell," meddai llefarydd.

"Dylai'r llyfrgell ystyried y problemau tâl syml yma gyda Llywodraeth Cymru cyn delio a thâl rheolwyr."

Mae cyfrifon y llyfrgell ar gyfer 2012-13 yn dangos bod tri aelod o'r tîm rheoli o dan y prif weithredwr ar y pryd, Andrew Green, wedi ennill tua £62,000 y flwyddyn.

Dywedodd Mr Gruffydd Jones, y prif weithredwr erbyn hyn: "Mae'r llyfrgell yn ymwybodol o anfodlonrwydd am faterion ymysg rhai aelodau'r llyfrgell o'r undebau ar hyn o bryd, gan gynnwys cyflog byw ac ail-strwythuro'r sefydliad i weithio yn fwy effeithlon."

Ym mis Rhagfyr, apeliodd Mr Jones am arian gan y cyhoedd i leihau effaith toriad i gymhorthdal gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd bod y llyfrgell yn wynebu gostyngiad o £1.2m dros ddwy flynedd.