Ceidwadwyr yn ymosod ar addewid UKIP o refferendwm

  • Cyhoeddwyd
Kay Swinburne
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Ms Swinburne mai ei phlaid hi yn unig sydd yn ymrwymo i gynnal refferendwm ac yn medru anrhydeddu yr addewid hwnnw.

Mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi ymosod o'r newydd ar UKIP, yn nyddiau olaf yr ymgyrch ar gyfer etholiad Senedd Ewrop.

Dywedodd prif ymgeisydd y Ceidwadwyr yng Nghymru, Kay Swinburne, bod addewid UKIP o refferendwm ar unwaith ar aelodaeth o'r UE yn "or-syml".

Ond mae polisi'r Torïaid o aildrafod aelodaeth y DU yn yr UE cyn refferendwm yn anodd i gyfathrebu, fe gyfaddefodd.

Dywedodd Ms Swinburne mai ei phlaid hi yn unig sydd yn ymrwymo i gynnal refferendwm ac yn medru anrhydeddu yr addewid hwnnw.

Mae'r Ceidwadwyr wedi addo i gynnal refferendwm 'mewn neu allan' os ydynt yn ennill etholiad cyffredinol y DU y flwyddyn nesaf.

'Baich'

Roedd Ms Swinburne yn siarad ar ymweliad â chanolfan ymchwil feddygol GE Healthcare yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd, ac awgrymodd y byddai'r cwmni yn elwa o ymdrechion y Ceidwadwyr i leihau "baich" rheoliadau cyflogaeth yr UE.

"Rydym wedi dechrau gwneud yn siŵr ein bod yn aildrafod darn wrth ddarn pan ddaw i ddeddfwriaeth, ac rydym eisoes wedi gosod yn eu lle y sylfeini ar gyfer y diwygio llawer mwy ac aildrafod a fydd, gobeithio, yn digwydd dros y cwpl o flynyddoedd nesaf," meddai wrth BBC Cymru.

"Y wers dwi wedi dysgu yw ei fod yn anodd iawn i gyfathrebu hynny ar garreg y drws, mae'n anodd iawn i esbonio i bobl pam mae'n rhaid i chi gael y diwygio ac aildrafod cyn refferendwm, yn hytrach na'r ffordd arall o gwmpas."

Dadleuodd Ms Swinburne, yr ASE Ceidwadol dros Gymru ers 2009, bod UKIP wedi "drysu pethau" drwy gynnig "neges syml iawn bod angen i refferendwm ddigwydd yn awr".

"Wrth gwrs, ni allant gyflawni hynny, rhaid iddo gael ei ddarparu o San Steffan, a'r unig blaid sy'n addo hynny yn San Steffan yw fy mhlaid fy hun, y Blaid Geidwadol".

'Gweithio'n galed'

Dywedodd Ms Swinburne fod ganddi un neges syml i bleidleiswyr: "Mae'n wir yn bwysig, cyhyd ag yr ydym yn rhan o Ewrop mae angen i ni ymgysylltu â hi.

"Mae angen i chi anfon ASEau sy'n gweithio'n galed ac sy'n barod i godi llais dros Gymru ac ymladd am yr hyn y maent yn credu ynddo, ac mewn gwirionedd yn mynd allan yno a gwneud y gwaith caled.

"Dyna beth yr wyf wedi ei wneud yn ystod y pum mlynedd diwethaf, a dyna a wnaf os caf fy ail-ethol ddydd Iau."

Wrth siarad yn gynharach, dywedodd bod "datblygiadau mewn technoleg feddygol" gan GE yn eu rhoi "yn yr haen uchaf o gwmnïau yng Nghymru sy'n arwain y byd o ran ymchwil ac arloesi".

Dywedodd Ms Swinburne bod angen i'r UE ddod yn fwy cystadleuol i "gefnogi busnesau, swyddi a thwf, nid gweithio yn eu herbyn gyda gor-reoleiddio a mesurau gwrth-gystadleuol".

"Mae ASEau Ceidwadol eisoes wedi arwain yr ymgyrch i leihau biwrocratiaeth yr UE ar gyfer cwmnïau bach" meddai.

"Bydd cwmnïau mwy o faint hefyd yn cael ein cefnogaeth hefyd wrth iddynt geisio masnachu gyda'r byd a chreu hyd yn oed mwy o swyddi yma. "

Mae rhestr o'r holl ymgeiswyr a phleidiau yng Nghymru sy'n sefyll yn etholiadau Senedd Ewrop ar ddydd Iau 22 Mai, ar gael yma