Achos Y Rhws: dyn 61 oed yn euog

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunRoedd Robert Bell yn gwadu'r cyhuddiad

Yn Llys Ynadon Caerdydd mae Robert Bell wedi ei gael yn euog o yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy.

Roedd Bell, 62 o Ffontygari, Bro Morgannwg, wedi honni mai pwl o beswch achosodd iddo lewygu wrth y llyw adeg y ddamwain ar Fehefin 20 y llynedd.

Clywodd y llys fod ei gar wedi taro oedolion a phlant y tu allan i Ysgol Gynradd Y Rhws, gan achosi anafiadau difrifol i nifer ohonyn nhw.

Roedd un o'r plant yn anymwybodol am dri diwrnod ac fe gafodd pedwar arall driniaeth am anafiadau.

Effeithiodd y ddamwain ar dri o oedolion, gan gynnwys y ddynes lolipop Karin Williams dorrodd ei choesau, ei phenelin, ei hysgwydd a'i hasennau, gan dreulio 10 wythnos yn yr ysbyty.

Roedd Ms Williams wedi dweud wrth y llys fod Bell yn "dal y llyw yn dynn, gyda'i lygaid ar agor led y pen" pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Bydd yn cael ei ddedfrydu yn hwyrach.

Straeon perthnasol