Iddewon ddim am ddefnyddio llety'r brifysgol eto eleni

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae goleuo canhwyllau yn rhan o grefydd Iddewon Uniongred

Mae'n bosib y bydd grwp o Iddewon Uniongred sydd yn dod ar ei gwyliau bob blwyddyn i Aberystwyth yn gorfod ffeindio llefydd arall i aros am yr ail flwyddyn yn olynol.

Mae'r gymuned wedi rhentu ryw 120 o dai ym Mhentre Jane Morgan ers 20 mlynedd. Y llynedd wnaethon nhw ddim aros yn y pentref ar ôl i Brifysgol Aberystwyth eu gwahardd rhag goleuo canhwyllau yn y tai.

Mae goleuo canhwyllau yn rhan bwysig o'i crefydd.

Yn ôl y brifysgol mae'n rhaid cael cytundeb ar y gwaharddiad ar ganhwyllau cyn bod modd i rhywun logi'r adeiladau, ac nid oes cytundeb hyd yma..

'Gwrthod cyfaddawdu'

Mae'r brifysgol hefyd wedi dweud na fydd modd i lawer o ymwelwyr aros yn y pentref yn ystod yr haf am fod llety newydd ar gyfer myfyrwyr yn cael ei gwblhau.

Mae trefnwyr gwyliau wedi eu cynddeiriogi gan y penderfyniad. Mae'n draddodiad i deuluoedd Iddewig aros yn y dref am bythefnos yn ystod misoedd Gorffennaf ac Awst bob blwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Myler Rothfeld ei fod wedi ei "gynddeiriogi" gan bod goleuo canhwyllau yn elfen bwysig o'i grefydd

Mae Myer Rothfeld yn un o'r bobl hynny sydd wedi bod yn ymweld â'r lle ers dechrau'r 90au.

"Rydyn ni wedi ein cynddeiriogi achos mae goleuo canhwyllau bob nos Wener am ddwy awr yn rhan o'n crefydd," meddai.

"Mae'r brifysgol wedi canolbwyntio ar un digwyddiad bach pan gafodd cownter ei llosgi ychydig bach ddwy flynedd yn ôl.

"Rydyn ni wedi trio dod i gyfaddawd gyda'r brifysgol trwy awgrymu ein bod yn defnyddio bocsys canhwyllau. Ond maen nhw wedi gwrthod y syniad.

"Mae staff y brifysgol a phobl Aberystwyth wastad wedi ein croesawu ond rydyn ni yn teimlo bod hierarchaeth y brifysgol yn bod yn rhagrithiol.

"Rydyn ni wedi cael gwybod bod canwyllau yn cael eu defnyddio i ddathlu penblwyddi mewn adeiladau prifysgol felly allwn ni ddim deall pam nad ydyn ni yn cael defnyddio canhwyllau Shabbat."

Eisiau datrysiad

Dywedodd llefarydd ar ran Prifysgol Aberystwyth bod defnyddio canhwyllau neu fflam noeth wedi ei wahardd yn adeiladau'r brifysgol. Ond mae'r brifysgol yn awyddus i ddatrys y broblem.

Dywedodd y llefarydd hefyd na fyddai'n bosib cadw llety tan fod yna ddatrysiad wedi ei wneud.

"Yn ychwanegol ar gyfer haf 2014 mae angen i waith anghenrheidiol ddigwydd ym mhentref Jane Morgan er mwyn cwblhau... llety myfyrwyr yn Ffarm Penglais.

"Felly bydd mwy na 75% o bentref Jane Morgan ddim ar gael ar gyfer ymwelwyr na grwpiau sydd yn dod i gynhadleddau'r haf yma."

Mae'r datganiad hefyd yn dweud y byddai'r brifysgol yn gorfod cael cadarnhad gan y gwasanaeth tân ei bod yn fodlon gydag unrhyw ddyfais newydd neu unrhyw ddatblygiad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol