Methiannau'r heddlu: Talu £50,000

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Daniel Morgan yn ymchwilio i honiadau o lygredd gan yr heddlu

Mae Maer Llundain, Boris Johnson, wedi dweud y dylid ail agor yr ymchwiliad i lofruddiaeth dyn o dde Cymru yn Llundain yn 1987.

Cafwyd hyd i Daniel Morgan o Lanfrechfa ger Cwmbran mewn maes parcio yn Sydenham gyda bwyell yn ei ben.

Ar y pryd roedd Daniel Morgan yn cynnal ymchwiliad i honiadau o lygredd yn rhengoedd yr heddlu.

Fe ddaeth sylwadau Mr Johnson wrth i Swyddfa Awdurdod Llundain gadarnhau eu bod wedi cynnig taliad o £50,000 i deulu Mr Morgan "er mwyn cydnabod yn ariannol yr ymdrechion wnaed gan deulu Mr Morgan i dynnu sylw at fethiannau'r heddlu ar ôl ei lofruddiaeth."

Yn 2008 fe fethodd achos yn erbyn pedwar dyn gafodd eu cyhuddo o lofruddio Mr Morgan.

Daeth yr achos llys i ben yn dilyn honiadau o gamgymeriadau gan yr heddlu a'r erlyniad.

Yn 2011 fe dderbyniodd teulu Mr Morgan ymddiheuriad gan yr heddlu a thaliad o £125,000 tuag at gostau cyfreithiol.

Cyhoeddwyd y llynedd y bydd panel o arbenigwyr cyfreithiol yn ymchwilio i honiadau bod llygredd gan yr heddlu wedi atal ymchwiliad ag achos llys teg.

Yn ôl brawd Daniel Morgan, Alastair, mae'r taliad diweddaraf o £50,000 yn "chwerthinllyd o fychan" ac nid yw'n cwrdd â chyfran o gostau'r teulu wrth iddyn nhw frwydro am gyfiawnder.

Dywedodd: "Mae'r holl system gyfreithiol wedi ein methu. Rydym wedi bod yn gwneud y gwaith a ddylai fod wedi ei wneud gan yr awdurdodau."

Mewn datganiad ar ran heddlu Llundain dywedodd llefarydd:

"Rydym yn difaru yn fawr nad oes rhywun wedi wynebu cyfiawnder oherwydd y llofruddiaeth yma".

Straeon perthnasol