7 yn yr ysbyty 'ar ôl cymryd cyffuriau cyfreithlon'

Cyhoeddwyd

Mae saith o ddisgyblion ysgol yn Sir Benfro wedi cael eu cludo i'r ysbyty wedi iddyn nhw ymateb i gyffuriau cyfreithlon, yn ôl y cyngor.

Cafodd y gwasanaethau brys eu hanfon i Ysgol Gyfun Penfro ar ôl i grŵp o ddisgyblion ddechrau teimlo yn sâl toc wedi 2:00yh.

Cafodd yr ambiwlans a'r ambiwlans awyr eu galw ac mae saith o ddisgyblion wedi eu cludo i Ysbyty Llwynhelyg.

Dydy cyflwr y plant ddim yn cael ei ystyried i fod yn peryglu eu bywydau, ac mae eu rhieni wedi cael gwybod.

Cafodd disgyblion eraill eu trin yn yr ysgol.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth ambiwlans: "Er nad yw'r achos wedi ei gadarnhau, y gred yw bod y disgyblion wedi ymateb i sylwedd anhysbys."