Gwyliau yn ystod y tymor ysgol: polisi dan y lach

  • Cyhoeddwyd
Plant ar wyliau

Mae hanner awdurdodau lleol Cymru yn gofyn i benaethiaid ysgol wrthod ceisiadau am wyliau yn ystod y tymor, yn ôl arolwg gan BBC Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru'n caniatau i ysgolion awdurdodi hyd at 10 diwrnod o absenoldeb i bob disgybl yn ystod blwyddyn ysgol.

Ond mae pob absenoldeb yn cael effaith negyddol ar sgor ysgolion yn y system fandio (rhaglen asesu ysgolion y llywodraeth).

Mae Mumsnet yn dweud bod polisi Llywodraeth Cymru yn gadael rhieni mewn sefyllfa "anodd" oherwydd bod gwyliau yn llawer mwy costus yn ystod gwyliau ysgol.

Ond mae undeb prifathrawon yr (NAHT) yn dweud ei fod yn "beth da" fod cynghorau yn tynhau polisïau oherwydd bod presenoldeb yn yr ysgol mor bwysig.

Dewis ariannol

Meddai Katie O'Donovan o Mumsnet: "Mae yna bryder gwirioneddol am sut mae'r polisi yn gweithio'n ymarferol.

"Yr hyn mae rhieni yn ei weld yng Nghymru yw penaethiaid yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw wrthod ceisiadau am amser allan o'r ysgol.

"Mae rhwystredigaeth gyda'r system Gymreig oherwydd mae'r syniad yna fod yna hyblygrwydd, fod gan athrawon y rhyddid i ganiatáu absenoldebau, ond mewn gwirionedd does ganddyn nhw ddim y rhyddid hynny."

Mae Alan a Kerry Bretos o Gaerdydd wedi mynd â'u merched ar wyliau yn ystod y tymor.

Meddai Mr Bretos: "Rydw i eisiau i'r plant gael profiad o deithio. Mae gweld diwylliannau, pobl, bwydydd ac ieithoedd gwahanol yn brofiad gwych."

"Os ydych yn mynd yn ystod gwyliau'r ysgol, mae'r gost yn dyblu. Felly dyw e ddim yn ymarferol.

"Pan fyddan nhw'n hŷn fyddwn ni ddim yn mynd â nhw allan o'r ysgol.

'Ar y trywydd cywir'

Dywedodd Chris Howard o NAHT Cymru: "Rwy'n credu bod pob absenoldeb yn ddrwg i'r plant a dwi'n meddwl bod awdurdodau sydd ddim am oddef unrhyw absenoldeb ar y trywydd cywir.

"Mae'n benderfyniad anodd ac mae'n neges anodd ei rhoi i rieni ond mae'n gywir."

Ers Mis Medi 2013, mae gan gynghorau'r hawl i roi dirwyon i rieni, gofalwyr a gwarcheidwaid os yw eu plentyn yn colli'r ysgol yn rheolaidd heb awdurdod.

Yn ôl Llywodraeth Cymru does gan rieni ddim "hawl awtomatig" i dynnu eu plant o'r ysgol am wyliau ac mae'n rhaid iddyn nhw wneud cais am ganiatâd o flaen llaw.

Ond mae'n rhoi rhyddid i ysgolion awdurdodi hyd at 10 diwrnod yn ystod y flwyddyn ysgol ar gyfer gwyliau teuluol yn ystod y tymor.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cadarnhau bod y system fandio a gyflwynwyd yn 2011 yn ystyried pob math o absenoldeb wrth asesu record presenoldeb ysgol oherwydd "y cysylltiad rhwng presenoldeb a pherfformiad."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol