Pryder am y diwydiant cig eidion wrth i brisiau ostwng

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Hybu Cig Cymru yn dweud bod ffermwyr ar eu colled am fod pris cig eidion wedi gostwng

Mae Hybu Cig Cymru yn dechrau adolygiad i ddyfodol y diwydiant cig eidion yng Nghymru am fod y pris mae ffermwyr yn derbyn am y cig wedi gostwng yn "ddramatig".

Cafodd y penderfyniad ei wneud gan y mudiad ar ôl clywed bod yna bryder am y pris am fustych marw.

Ddechrau Mai roedd y pris am y cig saith ceiniog yn is nag oedd o bythefnos yn gynt. Mi oedd y pris mis Mai hefyd 46 ceiniog yn is na'r un cyfnod y llynedd.

Yn ôl Hybu Cig Cymru mae hynny yn golygu bod ffermwyr yn cael tua £200 yn llai am bob un bustach rŵan.

Cig o Iwerddon

Mae'r mudiad hefyd yn pryderu am y ffaith bod mwy o gig eidion yn dod i Brydain o Weriniaeth Iwerddon. Mae hyn yn golygu bod 'na fwy o wartheg yn y gadwyn fwyd, tua 50,000 yn fwy yn ôl Cadeirydd Hybu Cig Cymru, Dai Davies.

"Ar yr un pryd, mae cynhyrchwyr yn Iwerddon yn derbyn yr hyn sy'n cyfateb i oddeutu £3.10/kg am eu gwartheg," meddai.

"Cafwyd cynnydd yn y mewnforion o gig eidion o Iwerddon i'r DG, sy'n tandorri'r pris y mae ffermwyr ym Mhrydain yn ei dderbyn."

Mae Gwyn Howells, Prif Weithredwr y mudiad amaethyddol yn dweud y byddan nhw yn ystyried yr holl opsiynau ac mai ei blaenoriaeth nhw ydy gwneud yn siŵr fod y diwydiant yn parhau i fod yn un sydd yn datblygu ac yn ffynnu.

"Mae er lles i bawb - ffermwyr, proseswyr a manwerthwyr - os oes diwydiant cig eidion ffyniannus yng Nghymru er mwyn diwallu'r galw cynyddol am gig eidion cartref o ansawdd uchel.

"Dylai pob adran o'r gadwyn gyflenwi gydweithio er mwyn gwireddu hyn.

"Rydym am annog mân-werthwyr i weithredu'n strategol wrth gydweithredu â'u partneriaid yn y gadwyn gyflenwi yn y DG er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor cynaliadwy i'n diwydiant cig eidion."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol