Cynllun troi hen westy'n ganolfan iechyd yn Llangollen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwesty River Lodge yn Llangollen

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod wedi cytuno gwerthu hen westy River Lodge yn Llangollen i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Ond nid yw cost prynu'r adeilad wedi ei chytuno eto ac mae angen i Weinidog yr Economi, Edwina Hart, gadarnhau'r gwerthiant.

Bwriad y bwrdd iechyd yw lleoli canolfan iechyd yno ar gyfer y dref.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: "Rydym yn croesawu'r newyddion ac yn edrych ymlaen at symud ymlaen gyda chamau nesaf prosiect Canolfan Adnoddau Gofal Sylfaenol ar gyfer Llangollen.

"Yn yr adeilad modern bydd nifer o wasanaethau mewn un lleoliad.

"Rydym yn awyddus i'r datblygiad gael ei orffen erbyn canol 2015 a byddwn yn dweud wrth bobl Llangollen a'r ardal sut mae'r datblygiad yn dod yn ei flaen."

Ychwanegodd y bwrdd iechyd eu bod yn disgwyl i waith papur y gwerthu gael ei orffen.

Mae datganiad ar wefan y llywodraeth yn dweud bod gan y gweinidog hawl i brynu a gwerthu tir a'u bod wedi gofyn i Ms Hart i gymeradwyo gwerthu River Lodge.

Gwastraff arian

Yn 2007 prynodd y llywodraeth y gwesty am £1.6m gyda'r bwriad o'i logi i fenter gymdeithasol ar gyfer ysgol crefftau ymladd.

y llynedd beirniadodd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad y llywodraeth am "wastraffu arian" ac roedd awgrym nad oedd gwenidogion ar y pryd yn gwybod llawer am y prosiect.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol