Protest arall Cymdeithas yr Iaith

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd sloganau eu paentio ar adeilad Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth fore Llun

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dweud bod tri ymgyrchydd wedi chwistrellu paent ar swyddfeydd Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth fore Llun.

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau eu bod wedi cael eu galw i'r safle.

Dywedodd y mudiad bod y weithred yn rhan o brotest am yr hyn y maen nhw'n ei ddisgrifio fel "diffyg gweithredu'r Prif Weinidog mewn ymateb i ganlyniadau'r Cyfrifiad".

Doedd gan Llywodraeth Cymru ddim i ddweud am y brotest heblaw datganiad ddywedodd: "Mater i'r heddlu yw hyn."

Yn ôl y Gymdeithas fe beintiodd yr ymgyrchwyr sloganau fel "Addysg Gymraeg i Bawb" ar wal adeilad Llywodraeth Cymru yn Aberystwyth am tua 7:45yb.

Maen nhw'n galw ar Lywodraeth Cymru i ymgorffori chwe phwynt sylfaenol yn ei pholisïau, gan gynnwys addysg Gymraeg i bawb, tegwch ariannol i'r iaith Gymraeg a threfn gynllunio newydd.

Dywedodd is-gadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Sioned Hâf: "Nid dros nos bydd colli'r iaith ond dros flynyddoedd a degawdau.

"Mae'r Cyfrifiad diweddaraf yn dangos dirywiad difrifol yn y niferoedd o ddefnyddwyr y Gymraeg - arwydd y gallwn ni fel cenedl golli rhan ganolog o'n hetifeddiaeth dros y degawdau nesaf.

"Mae'n ymddangos mai dim ond trwy anufudd-dod dinesig mae bosib i ni gael ymateb i'r argyfwng yma gan ein Llywodraeth.

"Rydym yn benderfynol nad ein cenhedlaeth ni fydd yn caniatáu dirywiad yr iaith - a dyma yw ein pwrpas ni fel ymgyrchwyr heddiw - i wneud safiad ac i herio Carwyn Jones unwaith eto."

Dyma'r diweddaraf mewn cyfres o brotestiadau gan Gymdeithas yr Iaith.

Ym mis Ebrill fe gafodd cadeirydd mudiad Robin Farrar ei arestio ar amheuaeth o achosi difrod troseddol wedi i sloganau gael eu paentio ar swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol