Gwefan i adrodd am droseddau casineb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae troseddau casineb yn cynnwys troseddau yn erbyn hil, crefydd, anabledd neu dueddiadau rhywiol.

Mae system newydd yn cael ei lansio i gofnodi troseddau casineb yng Nghymru.

Mae'r Gweinidog dros Gymunedau a Thaclo Tlodi, Jeff Cuthbert, yn dweud bod angen "newidiadau diwylliannol" yng Nghymru er mwyn sicrhau tegwch i bawb.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, dim ond crafu'r wyneb mai'r 1,810 o droseddau casineb a gafodd eu cofnodi yn 2012-13, ac maen nhw'n disgwyl i'r nifer o achosion sy'n cael eu cofnodi gynyddu.

Fe fydd pobl sy'n dioddef casineb neu ragfarn yn gallu cofnodi'r achosion hyn drwy ganolfan newydd fydd yn cynnig llinell gymorth a gwefan newydd i bobl gysylltu â nhw.

Fe fydd gan ddioddefwyr sawl ffordd o gofnodi neu gofrestru trosedd, - ar lein, ffurflenni, negeseuon testun ac ati, a bydd cymorth ar gael 24 awr y dydd.

'Newidiadau diwylliannol'

Mae Mr Cuthbert yn lansio fframwaith ehangach y Llywodraeth i daclo troseddau casineb, yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Dywedodd ei fod yn "falch iawn" o'r fframwaith, fydd yn cynnwys pob math o droseddau gan gynnwys y rheiny yn erbyn hil, crefydd, anabledd, tueddiadau rhywiol, cenedl neu oed.

Ychwanegodd: "Mae angen newidiadau diwylliannol i sicrhau y gall cenedlaethau'r dyfodol fyw mewn gwlad sy'n hafal, teg a chroesawgar i bobl o wahanol gefndiroedd a diwylliannau.

"Rydym am i'n pobl ifanc a'n plant dyfu fyny mewn gwlad lle mae pobl yn cael eu derbyn am bwy ydyn nhw a ddim yn cael eu barnu oherwydd lliw eu croen, eu crefydd, eu tueddiadau rhywiol, eu cenedl, eu hanabledd neu eu hoedran."

'Ddim yn dderbyniol'

Fe fydd 'Cymorth i Ddioddefwyr' yn derbyn nawdd o £488,000 gan Lywodraeth Cymru i reoli'r cynllun, sy'n anelu i atal troseddau casineb, cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr a gwella ymateb asiantaethau amrywiol.

Ychwanegodd Mr Cuthbert: "Fy neges i holl ddioddefwyr troseddau casineb ydi y bydd gweithredu. Wnawn ni ddim goddef casineb ar unrhyw ffurf. Dyw diwylliant lle mae dioddefwyr yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw ddioddef mewn tawelwch ddim yn dderbyniol bellach."

Fe fydd y fframwaith yn cael ei adnewyddu yn flynyddol er mwyn edrych ar ddatblygiad, a bydd grŵp ymgynghorol annibynnol yn cael ei sefydlu yn hwyrach yn y flwyddyn.

Dywedodd Dr Ahmed Dawish, Cadeirydd anrhydeddus Cyngor Mwslemiaid Cymru: "Mae unrhyw beth sy'n annog y gymuned i helpu'i gilydd yn cael ei groesawu ac mae angen i bobl fedru gwneud hynny heb gael eu bygwth neu ofni dial.

"Pwynt y cynllun yw bod gan bobl ffordd o gyfathrebu heb ofni bod pobl yn edrych arnyn nhw."

Straeon perthnasol