Vaughan Hughes yn gadeirydd newydd Cyngor Môn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Mon
Disgrifiad o’r llun,
Mae Vaughan Hughes wedi bod yn gynghorydd ers 2012

Mae'r newyddiadurwr a chyd olygydd Barn, Vaughan Hughes wedi ei ethol fel cadeirydd Cyngor Môn.

Mi gafodd ei ethol i'r cyngor fel cynghorydd Plaid Cymru ar gyfer ward Llanbedrgoch yn 2012 ac yna ei ail ethol fel un o dri cynghorydd sir i gynrychioli ward Lligwy Newydd ym mis Mai 2013.

Cyn bod yn gynghorydd roedd yn gynhyrchydd teledu ac wedi gweithio ar raglenni materion cyfoes fel Y Byd yn Ei Le ac O Vaughan i Fynwy.

Fo hefyd oedd sylfaenydd y cwmni teledu annibynol Ffilmiau'r Bont ac yn y 70au roedd yn rhan o'r rhaglen deledu Y Dydd ar HTV.

Dywedodd Vaughan Hughes: "Mae cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor gyda chefnogaeth ac ymddiriedaeth fy nghyd aelodau, o bob plaid, yn anrhydedd yr wyf yn ei gwerthfawrogi'n aruthrol.

"Rwy'n edrych ymlaen at fy mlwyddyn yn y rôl ac ymgymryd â fy nyletswyddau dinesig gyda balchder mawr. Byddaf yn cynrychioli'r Ynys hyd eithaf fy ngallu yn ystod fy nghyfnod fel ei dinesydd cyntaf."