Ailymchwilio llygredd hirdymor Llyn Padarn

  • Cyhoeddwyd
Llyn PadarnFfynhonnell y llun, Erwlas
Disgrifiad o’r llun,
Llyn Padarn: Bydd ymchwiliad i lygredd dŵr.

Yn dilyn adolygiad barnwrol fe fydd yn rhaid i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ailymchwilio achos llygredd mewn llyn yng Ngwynedd sydd wedi peryglu dyfodol pysgodyn prin iawn.

Dywedodd cwmni cyfreithiol Fish Legal, sydd wedi bod yn cynrychioli Cymdeithas Pysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni fod yr adolygiad barnwrol wedi sicrhau ailymchwiliad i lygredd hirdymor Llyn Padarn yn Llanberis.

Roedd CNC wedi cydnabod fod yna broblemau cyn i'r achos fynd i'r llys.

Ymgyrch

Meddai Huw Hughes, ysgrifennydd y Gymdeithas Bysgota: "Mae'n anodd credu ei bod wedi cymryd 22 mlynedd o gwyno, ymgyrchu, ac yn y pen draw prosesau cyfreithiol, i'r awdurdodau gyfaddef eu methiant o reoli llygredd.

"Mae'r torgoch wedi cyrraedd ymyl y dibyn trwy ddiffyg rheoleiddio llygredd.

"Rydym yn mawr obeithio bydd y llanast yma yn cael ei glirio ar frys, a phawb yn cydweithio er mwyn gwneud hyn."

Ymchwiliad dyfnach

Yn yr ymchwiliad cyntaf roedd CNC wedi cyflwyno mesurau er mwyn adfer y niwed i'r amgylchedd.

Ond roeddynt wedi seilio eu hymchwiliad ar ddata yn mynd yn ôl i Fai 2009.

Bydd yr ymchwiliad newydd yn edrych yn ôl i 2007 cyn i reolau newydd amgylcheddol dod i rym.

Dywedodd llefarydd ar ran Adnoddau Naturiol Cymru: "Byddwn yn ymchwilio i'r honiad hwn yn ôl cyfarwyddyd y llys fel blaenoriaeth a chymryd y camau priodol."

"Byddwn yn cydweithio gyda Dŵr Cymru gan dynhau rheolau eu gwaith trin carthion er mwyn gwella ansawdd y dŵr."

Disgrifiad o’r llun,
Y Torgoch, pysgodyn prin sy'n byw yn Llyn Padarn

Ychwanegodd CNC eu bod wedi datblygu rhaglen fridio ar gyfer y torgoch er mwyn sefydlu poblogaeth wrth gefn yn Llyn Crafnant.

I wneud hyn maen nhw wedi rhyddhau mwy na 8,000 o bysgod ifanc i'r ddau lyn.

Mae Dŵr Cymru wedi cydnabod fod carthion wedi gollwng i'r llyn ar brydiau ac mae'r amodau wedi cael eu newid.

Meddai llefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Ers 2010 rydym wedi buddsoddi £2.5miliwn yn y gwaith ac yn parhau i ysgogi gwelliannau yn ansawdd dŵr Llyn Padarn, sydd yn cynnwys cwrdd â'r safonau llymach a osodwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda phob parti ar gyfer amddiffyn ecoleg Llyn Padarn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol