Tad Robbie Powell yn cyfarfod gwasanaeth erlyn y goron

  • Cyhoeddwyd
Will Powell
Disgrifiad o’r llun,
Ers blynyddoedd mae William Powell wedi bod yn galw am ymchwiliad

Mae tad sydd wedi bod yn ymgyrchu i gael ymchwiliad ar ôl i'w fab farw o gyflwr oedd yn bosib ei drin yn cyfarfod gyda Gwasanaeth Erlyn y Goron (CPS) yn ddiweddarach.

Mi fuodd Robbie Powell o Ystradgynlais farw yn Ysbyty Treforys o glefyd Addison's yn 1990. Mae ei dad William eisiau i ddoctoriaid a swyddogion oedd yn ymwneud â marwolaeth ei fab wynebu achos llys. Mae'n honni fod yr awdurdodau wedi celu'r hyn ddigwyddodd.

Mae'r CPS wedi cadarnhau nad oes adolygiad yn cael ei gynnal ar hyn o bryd.

Mae Mr Powell yn dweud nad ydy'r CPS wedi dwyn achos yn erbyn pobl yn y gorffennol achos bod amser wedi pasio ers y weithred honedig.

Ond mae'n teimlo fod achosion diweddar megis enwogion yn cam-drin pobl yn rhywiol wedi newid yr agwedd yma.

Cyfle i godi pryderon

Clywodd cwest i farwolaeth Robbie yn 2004 bod ymgynghorydd meddygol wedi gofyn am brawf fyddai wedi adnabod y cyflwr prin Addison's ond ni chafodd y prawf ei wneud.

Cafodd Robbie Powell oedd yn 10 oed ei weld saith gwaith gan bum doctor gwahanol yn y pythefnos cyn iddo farw. Wnaeth yr un ohonynt sylweddoli fod ganddo'r clefyd Addison's. Dyfarniad y cwest oedd ei fod wedi marw o achosion naturiol - ond bod esgeulustod wedi digwydd.

Chafodd na ddim achos ei ddwyn yn erbyn unrhyw un yn dilyn ymchwiliad gwreiddiol Heddlu Dyfed Powys. Ond casgliad ymchwiliad gan heddlu Avon a Gwlad yr Haf oedd bod y mater wedi cael ei drin yn wael gan dditectifs.

Yn 2003 mi gafodd Mr Powell gyfarfod gyda chynrychiolwyr y CPS. Mi ddywedon nhw adeg hynny bod yna ychydig o dystiolaeth i ddwyn achos yn erbyn nifer o bobl ond nad oedd y dystiolaeth yn ddigon cryf i gael dedfryd lwyddiannus.

Dywedodd llefarydd ar ran y CPS: "Does 'na ddim adolygiad i'r achos. Mae'r cyfarfod er mwyn rhoi'r cyfle i Mr Powell esbonio ei bryderon i ni."