Taliadau cyngor: 'Dim tystiolaeth o droseddau'

  • Cyhoeddwyd
Cyngor Sir Penfro
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr archwilydd wedi dweud fod taliadau i swyddogion cynghorau Sir Penfro a Chaerfyrddin yn anghyfreithlon

Mae Heddlu Sir Gaerloyw wedi cadarnhau nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni mewn cysylltiad â thaliadau i swyddogion cynghorau Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Roedd yr heddlu wedi'u galw i ymchwilio i'r sefyllfa wedi i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ym mis Ionawr gasglu bod taliadau i uwch-swyddogion y ddau awdurdod yn "anghyfreithlon".

Penderfynodd Heddlu Dyfed Powys bod angen ymchwilio i'r mater gan ei fod o ddiddordeb i'r cyhoedd i sefydlu a oedd troseddau wedi'u cyflawni ai peidio.

Gan fod y llu hwnnw'n cydweithio â'r ddau awdurdod lleol dan sylw, fe benderfynon nhw drosglwyddo'r mater i Heddlu Sir Gaerloyw.

Ond mewn datganiad, dywedodd Heddlu Sir Caerloyw eu bod wedi cynnal ymchwiliad gwrthrychol ac annibynol o'r dystiolaeth, ac nad oeddynt wedi dod o hyd i unrhyw beth a oedd yn awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni.

Ar sail hynny, meddai'r datganiad, fyddai'r heddlu ddim yn mynd â'r mater ymhellach.

'Derbyn y casgliadau'

Cadarnhaodd yr heddlu fod y ddau gyngor wedi cael gwybod am y penderfyniad.

Mewn ymateb, dywedodd y cynghorydd Kevin Madge, arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: "Rwy'n falch fod yr heddlu wedi casglu nad oedd unrhyw dystiolaeth o droseddu. Roeddwn wastad gant y cant yn sicr mai dyma fyddai'r achos, ond mae o fudd i bawb fod hyn wedi cael ystyriaeth annibynnol a bod y cyhoedd nawr wedi cael y sicrwydd sy'n angenrheidiol a dyledus.

"Rwy'n gobeithio y bydd pawb nawr yn derbyn casgliadau'r ymchwiliad diduedd hwn ac y gallwn fynd yn ôl at ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig - darparu gwasanaethau o ansawdd i drigolion Sir Caerfyrddin."

Ym mis Ionawr, dywedodd Archwilydd Cymru, Anthony Barrett, fod cyfanswm o dros £100,000 wedi cael ei wario gan y cynghorau yn anghyfreithlon.

Mewn dau adroddiad damniol, dywedodd Mr Barrett nad oedd gan yr un o'r ddau gyngor y pŵer i roi taliadau ariannol i'r prif weithredwyr, Mark James a Bryn Parry Jones, a swyddogion eraill, yn hytrach na chyfraniadau pensiwn, a hynny oherwydd rhesymau treth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol