Dyn yn cyfadde' gyrru negeseuon sarhaus

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ann Maguire ei thrywanu i farwolaeth yng Ngholeg Corpus Christi yn Leeds

Mae dyn 42 oed wedi cyfadde' cyhoeddi negeseuon sarhaus am lofruddiaeth yr athrawes Ann Maguire yn Leeds ar wefan Twitter.

Ymddangosodd Robert Riley o Bort Talbot gerbron ynadon Leeds fore Llun, lle cyfaddefodd iddo yrru neges hynod sarhaus, enllibus neu faleisus ei natur.

Ni chafodd y negeseuon eu darllen yn llys, ond clywodd y fainc bod rhai ohonyn nhw'n ymwneud â llofruddiaeth Ann Maguire yng Ngholeg Catholig Corpus Christi yn Leeds wythnos yn ôl.

Dywedwyd wrth yr ynadon bod angen dedfrydu Riley yn y lle y cafodd y negeseuon eu gyrru, ac fe wnaethon nhw gytuno i drosglwyddo'r achos i Lys Ynadon Abertawe.

Fe gafodd Riley, o Dan-y-Coed, Cwmafan ger Port Talbot, ei rhyddhau ar fechnïaeth amodol, sef nad yw'n defnyddio gwefannau cymdeithasol na'r we yn gyffredinol tan ei ymddangosiad yn y llys yn Abertawe ddydd Iau.

Trywanu

Robert Riley ydi'r ail berson i wynebu cyhuddiad o'r fath ar ôl i'r athrawes, oedd yn 61, gael ei thrywanu i farwolaeth o flaen ei disgyblion ddydd Llun diwethaf.

Cafodd dyn 21 oed o Leeds ei gyhuddo o'r un drosedd.

Bu farw Ann Maguire, 61, ar ôl cael ei thrywanu yn yr ysgol ddydd Llun diwethaf.

Mae bachgen 15 oed wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae disgwyl iddo fe ymddangos o flaen llys ym mis Tachwedd.

Straeon perthnasol