Llywodraethwr yn canmol ysgol Cwmcarn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd Alison Cray nad oedd y mater wedi ei chyrraedd hi

Mae Cadeirydd y Llywodraethwyr mewn ysgol sydd ar ganol cynllwyn honedig i lofruddio wedi dweud bod pawb wedi ymateb yn sydyn pan gafodd pryderon eu codi.

Cafodd yr heddlu eu galw i Ysgol Uwchradd Cwmcarn, Sir Caerffili ddydd Iau ynglŷn â phryderon am ymddygiad dwy ferch.

Cafodd dwy ferch 14 a 15 oed eu harestio, ac maen nhw bellach wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Mae'r athrawes y mae'r BBC yn ei gredu oedd targed y cynllwyn honedig, Alison Cray, hefyd wedi canmol yr ysgol.

'Falch iawn o'r ysgol'

Mewn llythyr gafodd ei roi ar wefan yr ysgol, dywedodd Cadeirydd y Llywodraethwyr, Gary Thomas: "Gallaf gadarnhau bod y pryderon wedi eu hadrodd i'r corff llywodraethu ac rydym yn falch iawn am y ffordd y gwnaeth pawb ymateb yn sydyn.

"Mae yna fesurau, polisïau a phrotocolau mewn grym i sicrhau bod pawb yn ddiogel a bod pawb yn gwybod sut i adrodd unrhyw bryderon.

"Rydw i'n falch iawn o'r ysgol ac yn enwedig y ffordd y mae disgyblion yn cael eu dysgu i fod yn gyfrifol ac i adrodd unrhyw bryderon yn syth."

Mae Ms Cray wedi dweud ei bod hi wedi parhau i weithio fel yr arfer ers y digwyddiad honedig, gan ddweud: "Cafodd yr holl beth ei ddelio gydag o cyn fy nghyrraedd i."

Cafodd Heddlu Gwent eu galw toc cyn amser cinio ddydd Iau.

Dywedodd yr heddlu bod merch 15 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o fygwth lladd, bod ag arf llafnog yn ei meddiant ar dir yr ysgol a chynllwynio i lofruddio.

Ychwanegon nhw fod merch 14 oed wedi ei harestio ar amheuaeth o gynllwynio i lofruddio.

Straeon perthnasol