Gwrthod honiadau gwahaniaethu yn erbyn yr Hardwick

  • Cyhoeddwyd
Stephen Terry
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Stephen Terry nad oedd Chloe Maisey erioed wedi dod ato gyda phryderon

Mae tribiwnlys yng Nghaerdydd wedi gwrthod honiadau o wahaniaethu ar sail rhyw yn erbyn y cogydd enwog Stephen Terry.

Roedd Chloe Maisey, 21, wedi gwneud 21 o honiadau yn erbyn pennaeth bwyty'r Hardwick yn Y Fenni.

Clywodd y tribiwnlys fod Mr Terry ac aelodau staff eraill wedi dweud bod "jôcs" yn cael eu gwneud yn y gegin lle oedd "pwysau mawr".

Dywedodd yntau fod yr honiadau yn "ddinistriol".

Gweithiodd Ms Maisey, 19 oed o Ferthyr Tudful, fel cogydd dan hyfforddiant am dri mis y llynedd.

Dywedodd wrth y tribiwnlys ei bod hi "wrth ei bodd" i gael gweithio yno ar y dechrau ond nad oedd unrhyw ystafell newid i ferched a'i bod hi wedi gorfod newid o flaen dynion.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Gwnaeth Chloe Maisey gyfanswm o 21 o honiadau yn erbyn y bwyty

Honnodd i staff eraill wneud sylwadau am ei chorff a bod un dyn wedi bygwth taro ei phen-ôl.

Roedd hi wedi honni iddi gael ei chau mewn rhewgell ac iddi gael ei llosgi ar ei braich gan badell boeth.

Dywedodd Mr Terry nad oedd Ms Maisey erioed wedi dod ato gydag unrhyw gwynion am y ffordd y cafodd ei thrin.

"Os oedd hi'n poeni am yr holl ddigwyddiadau, gallai hi wedi dod ata i ...

"Ond ni soniodd unrhyw bryd am unrhyw un o'r digwyddiadau honedig yma."

Yn ôl Mr Terry, y tro cyntaf iddo glywed am yr honiadau o wahaniaethu ar sail rhyw oedd pan gafodd alwad ffôn gan fam Ms Maisey.

Dywedodd ei fod wedi gofyn am gael manylion ysgrifenedig ond nad oedd wedi digwydd.