Buddsoddiad i ddiogelu 140 o swyddi peirianwyr

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Y Weinyddiaeth Amddiffyn

Mae dros 100 o swyddi yn ne Cymru wedi eu diogelu wedi buddsoddiad o £364 miliwn gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Cwmni General Dynamics UK sydd wedi ennill dau gytundeb i gynnig gwasanaethau dylunio a chynhyrchu i'r system radio Bowman sy'n cael ei ddefnyddio gan y lluoedd arfog.

Bydd y cytundebau yn diogelu swyddi 140 o beirianwyr ar safle'r cwmni yn y Coed Duon ger Caerffili, a hefyd yn sicrhau swyddi yn y llinell gyflenwi.

Radio Bowman yw system gyfathrebu ddiogel y lluoedd arfog, sy'n galluogi i filwyr gyfathrebu gyda'i gilydd yn y maes, ar y môr neu yn yr awyr.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol General Dynamics UK, Steve Rowbotham: "Mae ganddo ni isadeiledd cefnogol a chadwyn gyflenwi sydd wedi ei brofi, ac mae hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa unigryw i allu cynnig y cytundebau yma a sicrhau bod gan y Lluoedd Arfog y cyflenwad a'r gefnogaeth i gyrraedd y gofynion dros y byd.

"Rydyn ni'n falch i allu parhau gyda'r bartneriaeth lwyddiannus sydd wedi sicrhau system gyfathrebu dactegol o'r safon uchaf i'r Lluoedd Arfog..."

Straeon perthnasol