Plas Madoc yn cau - am y tro

Cyhoeddwyd

Mi fydd drysau Plas Madoc yn cau am y tro ddydd Sul - ond mae ymgyrchwyr lleol yn gobeithio gweld y ganolfan yn ailagor yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Penderfynodd Cyngor Wrexham gau'r ganolfan fel rhan o'u cynlluniau i geisio arbed £45 miliwn dros y pum mlynedd nesaf.

Roedd nifer o bobl leol yn anhapus, gan ddadlau ei fod yn adnodd gwerthfawr oedd yn cyfrannu tuag at y les a iechyd gymdeithas.

Ond mae'r cyngor yn mynnu fod ganddyn nhw ddim dewis ynghylch y mater.

Edrych i'r dyfodol

Mae cwmni newydd - Splash Company Trust - wedi cael ei sefydlu gan bobl sy'n dymuno gweld yr ganolfan yn parhau i gynnig gwasanaethau hamdden.

Mae'r cyngor wedi rhoi tan Hydref 1 iddyn nhw lunio cynllun er mwyn rhedeg y ganolfan, ac mae'r BBC ar ddeall fod y cwmni newydd yn obeithiol bod hyn yn rhywbeth all gael ei gyflawni.

Bydd y ganolfan yn costio rhyw £500,000 y flwyddyn i'w rhedeg - ond mae'r pwyllgor wedi derbyn hwb wedi i'r cyngor gynnig y brydles iddyn nhw am ddim.

Dywedodd un o gyfarwyddwyr Splash, Stella Matthews: "Rydym wrthi'n ceisio llunio cynllun busnes er mwyn profi y byddai'r ganolfan yn gynaliadwy.

"Mae llawer o gefnogaeth yn lleol i geisio cadw'r adeilad yma'n agored."

Yn ôl Ms Matthews y bwriad yw cynnig darpariaeth hamdden, fel yr oedd ar gael cyn i'r ganolfan gau, yn ogystal â "hwb" gymunedol.

Mae'r ymgyrchwyr yn bwriadu dangos eu brwdfrydedd tuag at yr achos ddydd Sul drwy gynnal "nofio sych" o amgylch yr adeilad.

"Os oes unrhyw un eisiau ein cefnogi, dewch draw a dewch a'ch gogls efo chi!" meddai Ms Matthews.