Ymgeiswyr Ewropeaidd Cymru

  • Cyhoeddwyd

Mi fydd yr etholiadau Ewropeaidd yn cael eu cynnal yn y 28 gwladwriaeth sy'n rhan o'r Undeb Ewropeaidd rhwng Mai 22 a 25.

Mae cyfanswm o 751 o seddi angen eu llenwi gyda 73 o'r rheiny'n dod o'r Deyrnas Unedig, a phedair o'r rheiny o Gymru.

Bydd etholiad y DU yn cael ei gynnal ar ddydd Iau, Mai 22, a bydd y pleidiau canlynol yn cystadlu yng Nghymru.

Mae'r pleidiau buddugol yn cael eu penderfynu ar sail system gynrychiolaeth gyfrannol ac mae pob plaid wedi cyhoeddi rhestr ym mha drefn fydd yr ymgeiswyr yn derbyn y seddi.

Dyma'r rhestr yn llawn, yn y drefn y byddan nhw'n ymddangos ar y papur pleidleisio.

Britain First

1. Paul Anthony Golding

2. Anthony Clifford Golding

3. Christine Beryl Smith

4. Anne Marie Elstone

BNP

1. Mike Whitby

2. Laurence Reid

3. Jean Griffin

4. Gary Tumulty

Y Blaid Geidwadol

1. Kay Swinburne

2. Aled Wyn Davies

3. Dan Boucher

4. Richard Howard Hopkin

Y Blaid Werdd

1. Pippa Bartolotti

2. John Matthews

3. Chris Were

4. Rozz Cutler

Llafur

1. Derek Vaughan

2. Jayne Bryant

3. Alex Thomas

4. Christina Elizabeth Rees

Y Democratiaid Rhyddfrydol

1. Alec Dauncey

2. Robert Speht

3. Jackie Radford

4. Bruce Roberts

NO2EU

1. Robert David Griffiths

2. Claire Job

3. Steven Skelly

4. Laura Picand

Plaid Cymru

1. Jill Evans

2. Marc Jones

3. Steven Cornelius

4. Ioan Bellin

Y Blaid Lafur Sosialaidd

1. Andrew Jordan

2. Kathrine Jones

3. David Lloyd Jones

4. Liz Screen

The Socialist Party of Great Britain

1. Brian Johnson

2. Richard Cheney

3. Edward Blewitt

4. Howard Moss

UK Independence Party (UKIP)

1. Nathan Lee Gill

2. James Cole

3. Caroline Yvonne Jones

4. David John Rowlands