Gwasanaeth newydd BBC Cymru Fyw

  • Cyhoeddwyd
BBC Cymru Fyw ar dabled

Mae BBC Cymru wedi gwneud newidiadau i'r wefan hon wrth i wasanaeth ar-lein o'r enw BBC Cymru Fyw gael ei lansio yn swyddogol ar 22 Mai.

Yn ôl un o brif gyflwynwyr newyddion teledu y BBC, mae'r datblygiad yr un mor bwysig â dechrau gwasanaethau Radio Cymru ac S4C.

Dywedodd Huw Edwards yn ei flog: "Dwi'n cofio'n glir achlysur lansio Radio Cymru yn 1977 ac ymddangosiad gorfoleddus S4C ym 1982, dwy garreg filltir enfawr yn hanes yr iaith. Mae modd dadlau bod cyhoeddi Cymru Fyw yr un mor bwysig â'r digwyddiadau mawr hynny.

"Y mae cynnig gwasanaeth cynhwysfawr ar y we yn hanfodol, sef cyfrwng i gasglu ffynonellau newyddion amrywiol a chyfeirio defnyddwyr at ddeunydd diddorol."

Y diweddaraf

Mae BBC Cymru Fyw ar gael ar ffôn, tabled neu gyfrifiadur ac mae fersiwn 'beta' o'r gwasanaeth wedi bod ar gael ers 22 Ebrill.

Fe gyhoeddwyd y bwriad i sefydlu Cymru Fyw yn haf 2013, a hynny fel cynllun peilot. Bwriad y gwasanaeth yw adlewyrchu'r diweddaraf am Gymru - ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, radio, teledu a diwylliant poblogaidd.

Prif elfennau'r gwasanaeth yw:

  • Y newyddion diweddaraf ar draws Cymru;
  • Llif o ddiweddariadau byrion sydd yn cynnwys newyddion, gwybodaeth, dolenni i wefannau allanol yn ogystal â bod yn llwyfan i ryngweithio gyda defnyddwyr trwy gyfryngau cymdeithasol;
  • Porth i'r cynnwys ar-lein gorau newydd o Gymru y tu hwnt i'r BBC - gofod i'r we Gymreig;
  • Adran Gylchgrawn gydag erthyglau nodwedd a darnau barn.

I wybod mwy am gefndir BBC Cymru Fyw mae modd darllen blog Ruth Thomas neu flog Huw Meredydd Roberts o dîm cynhyrchu'r gwasanaeth, neu gallwch wylio fideo gan gyflwynydd Radio Cymru Dylan Jones yn egluro sut i ddefnyddio'r gwasanaeth.

Hefyd gan y BBC