Cyhoeddi rhaglen cyngherddau nos Eisteddfod Sir Gâr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mi fydd Bryn Fon yn perfformio ar y maes

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen gyda'r nos ar gyfer eisteddfod Sir Gar. Maent yn gado amrywiaeth ac yn dweud bod 'na rhywbeth ar gyfer pawb.

Yn ôl y Trefnydd Elen Ellis mae "stamp Sir Gâr i'w weld yn glir, yn enwedig yn ein rhaglen gyngherddau yn y Pafiliwn".

Pobl ifanc yr ardal fydd yn cyflwyno caneuon o sioeau cerdd boblogaidd yn y Gala Agoriadol. Ymhlith y caneuon bydd rhai o sioeau Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory.

Bydd rhai o ganeuon enwocaf Cymru yn cael eu perfformio yn y cyngerdd '100euon' efo John-Owen Jones, Shan Cothi, Kizzy Crawford, Wynne Evans a chorau Cywair a Bois Ceredigion yn cymryd rhan. Bydd cerddorfa John Quirk yn chwarae'r gerddoriaeth.

Dathlu gyda Bryn Fôn

Y Gymanfa sydd nos Sul a nos Lun bydd y dyfarnwr rygbi Nigel Owens yn arwain Noson Lawen Sir Gar.

"Yn dilyn llwyddiant y Noson Lawen y llynedd, tro perfformwyr sy'n gysylltiedig ag ardal yr Eisteddfod fydd hi i ddiddanu'r gynulleidfa eleni, gyda Thri Tenor Cymru, Huw Chiswell, Gillian Elisa, Gwenda a Geinor, Côr y Wiber, Côr Llanddarog a'r Cylch, Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin, Dawnswyr Talog a Siren Sisters yn llenwi'r llwyfan mewn noson hwyliog i'r teulu cyfan," ychwanegodd Ms Ellis.

Y ffermwyr ifanc fydd ar y llwyfan nos Fawrth a nos Iau bydd Requiem yn cael ei berfformio gan rhai o gerddorion y byd clasurol gan gynnwys Fflur Wyn, Trystan Llŷr Griffiths a Gwion Tomos.

Mi fydd y gigs ar y maes yn parhau gyda Bryn Fôn yn canu nos Wener wrth iddo ddathlu ei ben-blwydd yn 60.

"Ac i gloi'r wythnos ar y Llwyfan," medd Ms Ellis, "beth well na dathliad arall, wrth i Mynediad am Ddim, grŵp a gychwynnodd ddeugain mlynedd yn ôl yn 1974, ddod â phopeth i ben gyda chaneuon sydd yn adnabyddus i genedlaethau o Gymry."

Mae disgwyl i'r gigs ym Maes B gael eu cyhoeddi yn fuan a gweithgareddau nos eraill ar y Maes. Mae modd prynu tocynnau ar gyfer y cyngherddau o wefan yr Eisteddfod neu Theatrau lleol yn yr ardal o ddydd Mercher ymlaen.