Gwrthdrawiad difrifol: Dynes wedi marw

Cyhoeddwyd

Mae dynes 21 oed gafodd anafiadau difrifol mewn gwrthdrawiad yn Abertawe nos Iau wedi marw yn yr ysbyty yng Nghaerdydd.

Mae Heddlu'r De'n apelio am wybodaeth yn dilyn y gwrthdrawiad yn ardal datblygiad SA1.

Fe gafodd swyddogion eu galw yno tua 22:24.

Pan gyrhaeddodd yr heddlu Ffordd Langdon, fe welon nhw bod car Honda Civic du wedi bod mewn gwrthdrawiad â cheir oedd wedi parcio yno.

Roedd y ddynes fu farw yn teithio yn y car hwnnw.

Mae gyrrwr yr Honda Civic - dyn 21 oed - wedi ei arestio ac mae'n rhoi cymorth i'r heddlu gyda'u hymchwiliad.

Fe gafodd dau berson mewn car arall eu hanafu, hefyd - mae'r ddau yn yr ysbyty.

Nawr, mae heddlu'n apelio ar unrhywun oedd yn yr ardal, neu a welodd y gwrthdrawiad, i gysylltu â nhw.

Yn ogystal, hoffai swyddogion siarad ag unrhywun welodd yr Honda Civic yn ardal y marina neu SA1 nos Iau.

Gall unrhywun â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.