Ailddatblygu ysbyty: atal o'i waith

  • Cyhoeddwyd

Mae aelod o'r tîm sy'n ail-ddatblygu Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan wedi cael ei wahardd o'i waith.

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eu bod yn ymchwilio i or-wario ar rannau o'r cynllun.

Ni fyddai'r ymchwilad yn effeithio ar yr ailddatblygu, meddai.

Fe ddechreuodd y gwaith 2008 ac mae i fod orffen ymhen pedair blynedd ar gost o £90m.