Teyrngedau i Wayne Rowlands

  • Cyhoeddwyd
Wayne RowlandsFfynhonnell y llun, karl mark
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Wayne Rowlands (chwith) yn 27 oed

Mae teyrngedau wedi cael eu rhoi i ŵr ifanc fu farw wedi damwain ffordd ar Ynys Môn ddydd Llun.

Bu farw Wayne Rowlands, 27 wedi i'r Ford Transit roedd yn teithio ynddo fod mewn damwain rhwng Llanfaelog a Bryngwran tua 5yh ddydd Llun, Ebrill 14.

Nid Mr Rowlands oedd yn gyrru, a'r fan oedd yr unig gerbyd oedd yn rhan o'r digwyddiad.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r digwyddiad.

Teyrngedau

Mewn datganiad, dywedodd teulu Wayne Rowlands: "Cafodd Wayne ei eni yn 1986, yr hynaf o dri phlentyn Gwyndaf Rowlands a'r diweddar Rhian Rowlands.

"Roedd yn dad annwyl i Calan Huw Rowlands, sy'n bedair oed.

"Fe aeth i Ysgol Gynradd Llanrhuddlad ac yna i Ysgol Uwchradd Bodedern, cyn dechrau ar gwrs gosod brics yng Ngholeg Menai tra'n gweithio gyda'i dad yn y busnes teuluol."

Dywedodd Gwyndaf Rowlands: "Roedd Wayne yn fab, brawd a mab hyfryd. Alla i ddim dechrau meddwl sut y galla i arfer efo peidio ei gael o gwmpas.

"Y ddau beth pwysicaf yn ei fywyd oedd ei deulu a phêl-droed."

Dywedodd chwiorydd Wayne, Leah a Llio: "Allwn ni ddim fod wedi gofyn am frawd gwell. Fyddai o fyth yn gorffen sgwrs ffôn heb ddeud ''dw i'n dy garu di'.

"Rydym ni'n deulu agos ac roedd Wayne yn glên, yn hael ac yn gariadus.

"Mae'r geiriau clên gan y rheini oedd yn ei adnabod yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr ac yn gefnogaeth mawr i ni gyd."