Menter iaith: Sefyllfa 'gadarn'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Fenter ei sefydlu yn 1991

Mae Menter Cwm Gwendraeth yn pwysleisio'i bod mewn sefylla ariannol "gadarn" yn dilyn ymddiswyddiad Prif Weithredwr a Chadeirydd y Fenter.

Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cyfarfod nos Fercher.

Mewn datganiad, mae'r fenter yn dweud ei bod hi'n gweithio ar brosiectau cyffrous mewn ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r iaith.

Mae'n ychwanegu mai dros dro gafodd Cathryn Ings - ymddiswyddodd fel Prif Weithredwr y Fenter yr wythnos hon - ei phenodi.

Yn ôl llefarydd ar ran y Fenter:

"Penodwyd Cathryn Ings yn Rheolwr Busnes Menter Cwm Gwendraeth yng Ngorffennaf 2012 .

"Yn dilyn ymddeoliad Deris Williams, cafodd ei hapwyntio yn Brif Swyddog dros dro ar gyfer y cyfnod pontio yn ein cynlluniau ieithyddol hyd at gyfnod yr Eisteddfod eleni.

Penderfyniad unfrydol

"Penderfyniad unfrydol cyfarwyddwyr y Fenter â'r prif swyddog oedd dod a'r cyfnod dros dro i ben ym mis Ebrill eleni.

"Penderfyniad ar y cyd rhyngom oedd hwn a bu cyfnod Cathryn wrth y llyw yn frwd o weithgarwch wrth baratoi'r Fenter at gyfnod a chyfres o newidiadau mewnol er mwyn ymateb i her unrhyw erydiad pellach yn hanes yr iaith.

"Wedi'r pwyllgor rheoli dewisodd Cadeirydd y cyfnod pontio, Sian Thomas a oedd yn rhan allweddol o'r ail strwythuro hefyd ymddiswyddo cyn diwedd ei chyfnod fel Cadeirydd.

"Er mwyn sicrhau sefydlogrwydd y Fenter, etholwyd Dr Wayne Griffiths fel Cadeirydd ac apwyntiwyd Nerys Burton fel Prif Weithredwr.

'Buddsoddi'n helaeth'

"Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli mewn sefyllfa ariannol gadarn ac yn buddsoddi'n helaeth i gynlluniau cyffrous a blaengar er mwyn ymateb i'r her ieithyddol.

Mae'r newidiadau staffio yn adlewyrchu'r cyffro newydd ac rydym oll yn edrych ymlaen at ddyfodol positif ac adeiladol i adfer y trai ieithyddol."

Straeon perthnasol