Carchar am oes am ymosodiad mileinig

  • Cyhoeddwyd
Patrick Wood
Disgrifiad o’r llun,
Mi fydd yn rhaid i Patrick Wood, sydd heb gyfeiriad parhaol, dreulio isafswm o 10 mlynedd yn y carchar.

Mae dyn 26 oed, oedd yn rhan o ymosodiad milain ar werthwr cyffuriau ym Mae Colwyn ac wedi defnyddio cyllell wrth geisio lladrata o siop bapurau newydd, wedi cael ei garcharu am oes.

Mi fydd yn rhaid i Patrick Wood, sydd heb gyfeiriad parhaol, dreulio isafswm o 10 mlynedd yn y carchar.

Roedd Wood wedi newid ei ble a phledio'n euog i gyhuddiad o anafu Alieu Jasseh, 23 oed, gyda bwriad, mewn tŷ ym Mae Colwyn ym mis Mawrth y llynedd.

Fe blediodd hefyd yn euog i gyhuddiad o geisio lladrata o siop bapurau newydd ym mis Mai.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon ei fod wedi rhedeg i ffwrdd wedi i berchennog y siop godi siswrn.

Plediodd yn euog i ddau gyhuddiad o ladrata - un yng nghartref gwraig weddw 82 oed lle cafodd gemau ac arian eu dwyn, gan gynnwys ei modrwy ddyweddïo.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "Dydych chi'n poeni dim am yr effaith ar eich dioddefwyr."

"Ymosodiad didrugaredd"

Yr wythnos ddiwethaf fe gafodd tri dyn arall a dynes eu carcharu am ymosodiad "didrugaredd a llwfr," yn ôl y barnwr, ar Mr Jasseh.

Roedd yr ymosodwyr yn cario cleddyf Samurai, bwyell a batiau pêl-fasged - un gyda nifer o hoelion ynddo.

Dywedodd y Barnwr Hughes fod gan Wood fwyell, a'i fod wedi trefnu bod Ms Jasseh yn ymweld â thŷ C lle oedd yr ymosodiad.

Cythrwfwl

Roedd Wood, Mathew MacKenzie, 24 oed, o Wrecsam a Denise Jones, 28 oed o Fae Colwyn, wedi pledio'n euog am achosi cythrwfwl yng nghanol nos y tu allan i swyddfeydd y gwasanaeth prawf ym Mae Colwyn ar Fai 19.

Roedd MacKenzie wedi cyfaddef iddo achosi niwed corfforol difrifol wedi i ddyn gael ei daro yn ystod y cythrwfwl.

Torriodd ei ên mewn dau le ac roedd y dioddefwr angen llawdriniaeth.

Yn ogystal, fe yrrodd ddwywaith tra wedi'i wahardd yn Wrecsam, ac ar un o'r achlysuron hynny, roedd wedi gyrru'r beryglus wrth geisio ffoi rhag yr heddlu.

Fe gafodd MacKenzie ei garcharu am 43 mis a'u wahardd rhag gyrru am dair blynedd.

Fe dderbyniodd Jones ddedfryd o garchar am wyth mis wedi'i ohirio a 240 awr o waith di-dâl.

Dywedodd y DC Chris Williams o Heddlu'r Gogledd: "Rydym yn falch gyda'r ddedfryd sydd wedi ei roi heddiw ac yn credu ei fod yn adlewyrchu natur troseddau y dyn 26 oed."