Arestio saith wedi 'ffrwgwd'

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth yn dilyn "ffrwgwd" ym maes parcio gorsaf drenau Glyn Ebwy.

Maen nhw'n dweud fod saith o bobl - pump o ddynion a dwy o ferched - wedi bod yn ymladd fin nos Sadwrn.

Dywedodd yr heddlu: "Cafodd pum dyn - un 24 o Gwmtyleri, dynion 28, 30 a 32 o Frynmawr ac un 28 o Lyn Ebwy - a dwy o ferched - un 20 o Lyn Ebwy ac un 25 o Frynmawr - eu harestio ar amheuaeth o anrhefn ffyrnig.

"Maen nhw i gyd wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth tra bod ymholiadau pellach yn cael eu cynnal."

Fe ddigwyddodd yr anhrefn am tua 6:30 nos Sadwrn, wrth i bobl ddod oddi ar y trên oedd wedi gadael Caerdydd am 5:35.

Roedd y saith wedi dioddef mân anafiadau yn dilyn y sgarmes, ond doedd yr un ohonyn nhw angen triniaeth ysbyty.

Mae'r heddlu am i unrhyw un â gwybodaeth eu ffonio ar 101, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.