Eisteddfod: Gweithredu argymhellion

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Bu Cyngor yr Eisteddfod yn cyfarfod yn Aberystwyth ddydd Sadwrn

Mae Cyngor yr Eisteddfod Genedlaethol wedi clywed fod gan y Brifwyl 14 o brosiectau newydd ar y gweill yn sgil argymhellion gweithgor Llywodraeth Cymru.

Yn eu cyfarfod yn Aberystwyth, clywodd y Cyngor am yr argymhellion ddaeth yn adroddiad gweithgor dan gadeiryddiaeth y darlledwr Roy Noble a gyhoeddwyd y llynedd.

Mae'r Brifwyl wedi derbyn grantiau o £85,000 gan Lywodraeth Cymru, gan eu galluogi i ddechrau'r cynlluniau newydd.

Yn eu plith mae cynllun i ddatblygu Maes B - safle ieuenctid y Brifwyl - cynnal ymgyrch i farchnata tocynnau ac ymchwilio i ffyrdd o ddatblygu'r Eisteddfod ar gyfryngau cymdeithasol ac yn ddigidol.

Gwireddu cynlluniau

Bydd rhai o'r cynlluniau i'r gweld ar waith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn Llanelli eleni.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts:

"Nod y prosiectau yw hyrwyddo'r Eisteddfod a chynnal mwy o weithgareddau yn ystod yr Eisteddfod.

Disgrifiad o’r llun, Ymhlith y newidiadau fydd datblygu safle'r ieuenctid, sef Maes B

"Mae rhai o'r prosiectau yn rhai ymchwil fydd o fudd i Eisteddfodau'r dyfodol, ac mae 'na rhai eraill wdyn yn brosiectau lle fyddwn ni'n ychwanegu ar weithgareddau ar faes yr Eisteddfod yn Llanelli eleni.

"Ry'n ni'n hapus iawn ein bod wedi cael yr arian ychwanegol yma gan y llywodraeth ac yn edrych ymlaen ar eu gwireddu nhw."

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor yr Eisteddfod, Eifion Lloyd Jones:

"Mae'r prosiectau yma'n rhai y byddai'r Eisteddfod wedi dymuno'u gweld fel rhan o esblygiad naturiol yr Eisteddfod beth bynnag.

"Beth sy'n braf yw bod y gweithgor wedi cefnogi syniadau'r Eisteddfod, ac ar ben hynny bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhellion y gweithgor ac y gwelwn ni eu gwireddu.

"Yn ei dro bydd cannoedd o filoedd fydd yn dod i Eisteddfodau'r dyfodol yn gweld y budd o hyn gan ddechrau yn Llanelli ac ym Meifod."

Cyllid ychwanegol

Mater arall gafodd sylw'r gweithgor oedd y grant blynyddol gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr Eisteddfod.

Clywodd yr aelodau nad yw'r grant wedi cynyddu ers 2010, ac fe awgrymodd gweithgor Roy Noble bod angen mwy o arian.

Ychwanegodd Elfed Roberts: "Ry'n ni wedi atgoffa Llywodraeth Cymru o'r argymhelliad yna wrth gwrs, a dydyn ni ddim wedi cael ymateb negyddol hyd yma, felly pwy a ŵyr? Gobeithio.....

"Mae'r berthynas rhyngom ni a Llywodraeth Cymru yn un dda iawn, ac yn un sy'n datblygu, ac ry'n ni'n edrych ymlaen at gydweithio mwy yn y dyfodol."

Bydd trafodaethau'n parhau rhwng Llywodraeth Cymru a'r Brifwyl ynglŷn â gweithredu gweddill argymhellion y tasglu.