Tasglu i helpu purfa Murco

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunArglwydd Bourne: 'y burfa'n gyflogwr pwysig'

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, wedi cyhoeddi ei bod yn sefydlu tasglu ar lefel uchel i helpu Murco Petroleum sicrhau dyfodol y burfa yn Aberdaugleddau.

Nod y tasglu yw diogelu tua 400 o swyddi ar y safle yn y tymor hir.

Yr Arglwydd Nick Bourne, Cadeirydd Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau, fydd yn arwain y tasglu.

Fe fydd aelodau eraill y tasglu'n cael eu penodi yn y man ond bydd yr aelodau hynny'n cynnwys cynrychiolwyr ar ran Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, yr awdurdod lleol, Murco Petroleum, Bwrdd Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a'r undebau llafur perthnasol.

Mae gwaith trefnu cyfarfod cychwynnol eisoes wedi dechrau.

'Penderfynol'

Wrth gyhoeddi ei bod yn sefydlu'r tasglu, dywedodd Mrs Hart: "Fel Llywodraeth, rydyn ni'n benderfynol o wneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r cyflogwr a'r gweithlu ar adeg anodd.

"Felly rwy'n sefydlu tasglu i drefnu cymorth i'r cwmni, er mwyn sicrhau bod gwaith y burfa'n parhau ar y safle yn y dyfodol.

"Mae purfa Murco'n rhan hanfodol o seilwaith olew a nwy Cymru, ac yn hanfodol bwysig i'r economi.

"Mae Llywodraeth Cymru'n gwbl ymwybodol o'r heriau sy'n wynebu'r sector buro, ac wedi gweithio'n agos gyda Murco dros y pedair blynedd ddiwethaf er mwyn ceisio cadarnhau dyfodol y burfa a diogelu'r swyddi ar safle Aberdaugleddau.

"Un amcan clir sydd gan y tasglu - sicrhau bod partneriaid yn trafod ar lefel uchel er mwyn helpu'r cwmni i gadarnhau dyfodol gwaith y burfa ar y safle."

Fe fu Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn cyfarfod Rheolwr Gyfarwyddwr Murco, Tom McKinlay, a'i uwch dîm rheoli yn ystod ymweliad â phurfa Aberdaugleddau ddydd Llun.

'Ewyllys da'

Cyhoeddodd Murphy Oil, perchennog Americanaidd y burfa, yr wythnos ddiwethaf y byddai'n cynnal ymgynghoriad ar opsiynau posibl ar gyfer y safle ar ôl methiant trafodaethau gyda chronfa ecwiti preifat o Lundain.

Dywedodd yr Arglwydd Bourne, Cadeirydd y Tasglu: "Mae purfa olew Murco yn gyflogwr pwysig iawn i'r economi leol yn Sir Benfro, y sector ynni Cymru ac ar lefel strategol i'r DU.

"Rwy' wedi cael fy nghalonogi gan gefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r tasglu hwn, a'r ewyllys da o bob cyfeiriad i sicrhau canlyniad cadarnhaol.

"Rwy'n gwybod yn iawn bod gwaith caled o'n blaen, ond byddaf yn gofyn i'r tasglu gyfarfod cyn gynted ag y bo modd er mwyn edrych ar yr holl opsiynau posibl ar gyfer dyfodol cynaliadwy i'r burfa."

Straeon perthnasol