Alun Jones yn cipio Medal Goffa Syr TH Parry-Williams

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, DAILY POST
Disgrifiad o’r llun, Mae Alun Jones wedi cyfrannu yn ei rôl fel athro, hyfforddwr, beirniad a golygydd

Y beirniad, hyfforddwr a golygydd Alun Jones yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams 2014.

Cyflwynir y fedal yn flynyddol gan yr Eisteddfod Genedlaethol i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad gwirfoddol yn eu hardal leol, gyda phwyslais arbennig ar weithio gyda phobl ifanc.

Yn fab fferm o ardal Llanpumsaint, Sir Gâr, graddiodd Alun yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe cyn hyfforddi fel athro.

Bu'n dysgu ym Mlaenau Ffestiniog, Pontypridd ac Aberystwyth ac mae wedi ymgartrefu erbyn hyn yn Chwilog, Gwynedd.

Chwarae rhan bwysig

Mae Alun wedi chwarae rhan bwysig mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru dros y blynyddoedd, ac wrth i'w waith fel athro ei arwain o un lle i'r llall, mae wedi ymroi i weithgareddau lleol ac i hyfforddi, mentora a helpu pobl ifanc mewn gwahanol rannau o'r wlad.

Mae'n dal i gyfrannu hyd heddiw yn ardal Chwilog, yn cynorthwyo gyda hyfforddi ieuenctid yr ardal.

Fel athro bu'n flaenllaw yn cyflwyno deunyddiau a dulliau dysgu, yn ogystal â bod yn ysbrydoliaeth i ddysgwyr Cymraeg.

Hefyd bu'n ddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac yn brif arholwr Cymraeg y Cyd-Bwyllgor Addysg.

Mae'n wyneb cyfarwydd mewn eisteddfodau ac yn yr Ŵyl Gerdd Dant.

Fe wnaeth sefydlu Parti Nant Afallen, a fu'n fuddugol sawl gwaith ar lwyfannau ar hyd a lled y wlad.

Ar hyn o bryd mae'n olygydd gyda gwasg Y Lolfa.

'Sioc'

Dywedodd Alun Jones ei fod wedi synnu yn fawr iddo gael y wobr.

"Mae'n sioc oherwydd 'dw i ddim yn ffitio patrwm enillwyr y gorffennol. 'Dw i wedi bod ar grwydr mewn sawl ardal - mae'r enillwyr eraill wedi gwneud gwaith clodwiw yn eu hardal cynefin."

Ychwanegodd ei fod yn falch hefyd o'i waith diweddar gyda gwasg y Lolfa o ddatblygu a chefnogi gwaith awduron newydd.

Bydd medal TH Parry-Williams yn cael ei chyflwyno ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli ym Mis Awst.