'Cwt Drama' newydd i'r Brifwyl

  • Cyhoeddwyd
Theatr y Maes
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y Cwt Drama yn atgyfnerthu'r arlwy drama a pherfformio, yn ôl y Brifwyl

Bydd safle perfformio newydd ar Faes yr Eisteddfod yn Sir Gâr eleni, wrth i'r Eisteddfod Genedlaethol a Theatr Genedlaethol Cymru ddatblygu eu partneriaeth ymhellach.

Bwriad y 'Cwt Drama', yn ôl trefnwyr y Brifwyl, yw cynnig lleoliad newydd ar gyfer perfformiadau ar y Maes, gan adeiladu ar lwyddiant y Theatr a Chaffi'r Theatrau dros y blynyddoedd diwethaf.

Bydd y safle hefyd yn adnodd a fydd ar gael ar adegau eraill o'r flwyddyn ac felly'n atgyfnerthu'r berthynas rhwng y ddau sefydliad cenedlaethol drwy gydol y flwyddyn, meddai'r Eisteddfod.

'Rhan greiddiol'

Yn ôl Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts: "Mae'r Cwt Drama'n ddatblygiad cyffrous, nid yn unig yn y berthynas rhyngom ni a'r Theatr Genedlaethol ond hefyd i ddrama a pherfformio ar Faes yr Eisteddfod.

"Fe fydd yn braf iawn gallu cynnig perfformiadau mewn lleoliad newydd, ac mae'n sicr y bydd hyn yn apelio at y cwmnïau drama a'n hymwelwyr fel ei gilydd.

"Mae drama a'r theatr yn rhan greiddiol o'r Eisteddfod, a thros y blynyddoedd diwethaf, mae'r arlwy wedi datblygu'n arw gan fynd o nerth i nerth.

"Mae'r Theatr yn lleoliad poblogaidd sydd yn aml dan ei sang. Roedd gan y Theatr Genedlaethol adeilad pwrpasol ar gyfer eu perfformiadau, Rhwydo / Vangst, y llynedd hefyd, a bu modd cynnal perfformiadau eraill yno ar rai adegau o'r wythnos, gan ddangos i ni fod galw am leoliad ychwanegol a newydd i ddrama ar y Maes.

"Rwy'n edrych ymlaen i'r Cwt Drama agor ei ddrysau eleni yn Sir Gâr, ac yn ddiolchgar i Theatr Genedlaethol Cymru am y bartneriaeth gref sydd wedi datblygu rhyngom."

'Adnodd gwych'

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig, Theatr Genedlaethol Cymru: "Rydym yn falch iawn fod y bartneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a'r Eisteddfod Genedlaethol wedi arwain at greu gofod perfformio newydd ar y Maes eleni.

"Bydd y Cwt Drama yn adnodd theatr gwych ar gyfer y cwmnïau cynhyrchu Cymraeg, artistiaid sydd am ddangos gwaith mewn datblygiad neu brosiectau ar raddfa fechan, neu sgyrsiau ar waith theatr.

"Rydym wrthi ar hyn o bryd yn paratoi rhaglen lawn fydd yn arddangos talent newydd byd y theatr Gymraeg ac yn cynrychioli'r bwrlwm o weithgaredd sydd yn digwydd ar draws y sector. Bydd y Cwt Drama ar gael i'w ddefnyddio'n ogystal ar adegau eraill o'r flwyddyn drwy Gymru a thu hwnt."

Bydd rhaglen y Cwt Drama, ynghyd â manylion am holl weithgareddau'r Brifwyl eleni, yn cael eu cyhoeddi ym mis Mai.

Mae'r Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal ar y Meysydd Gŵyl ym Mharc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli o 1-9 Awst.