Medal Eisteddfod i Goronwy Wynne

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eisteddfod Genedlaethol
Disgrifiad o’r llun, Bu Goronwy Wynne yn olygydd nifer o gylchgronnau natur yng Nghymru

Mewn seremoni yn y Pafiliwn fore Iau, cafodd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ei chyflwyno i Goronwy Wynne, o Sir y Fflint, am ei gyfraniad i fyd natur a botaneg.

Yn enedigol o'r sir honno, fe raddiodd mewn Amaethyddiaeth a Botaneg ym Mangor cyn mynd i ddysgu bywydeg yn ei hen ysgol yn Nhreffynnon am 12 mlynedd.

Symudodd wedyn i Goleg Cartrefle, Wrecsam lle bu'n bennaeth yr Adran Fioleg tan ei ymddeoliad.

Ar hyd y daith honno enillodd radd meistr o Brifysgol Salford a Diploma Naturiaetheg Prifysgol Llundain, ac fe dreuliodd flwyddyn yn dysgu yng Nghanada.

Bu hefyd yn darlithio am flynyddoedd lawer i nifer o gyrff gan gynnwys Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Adran Allanol Prifysgol Bangor.

Cyhoeddiadau

Mae erthyglau ganddo wedi eu cyhoeddi mewn nifer o gyhoeddiadau gan gynnwys Watsonia, Biological Journal of the Linnean Society, Y Gwyddonydd, Gwyddoniadur Cymru a'r Traethodydd.

Am bedair blynedd bu'n golygu'r cylchgrawn Cymraeg Berwyn i'r Cyngor Cefn Gwlad, a bu'n olygydd cylchgrawn Cymdeithas Edward Llwyd - Y Naturiaethwr - am ddeng mlynedd.

Yn 1993 cyhoeddodd ei brif gyfrol - Flora of Flintshire - tra'n Gofnodydd i Gymdeithas Fotanegol Prydain, ac fe dderbyniodd radd Ph.D. am ei waith ar y gyfrol.

Yn 2005 cafodd ddoethuriaeth am ei gyfrol am Dafodiaith y Gymraeg yn Sir y Fflint, ac yn yr un flwyddyn fe'i etholwyd yn Gymrawd Prifysgol Bangor am ei waith dros wyddoniaeth yn y gymuned.

Eisteddfodwr

Mae'r Eisteddfod wedi bod yn agos at ei galon, ac fe'i derbyniwyd i'r Wisg Wen yn 1997.

Mae ganddo ddiddordeb mewn cerddoriaeth hefyd, a bu'n arweinydd nifer o gorau.

Parhau mae ei ddiddordeb ym myd natur ac ecoleg ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar lyfr Cymraeg sy'n trafod dosbarthiad y blodau gwyllt dros siroedd Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.