Gosod amddiffynfeydd llifogydd dros dro yn Llanelwy

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd llifogydd difrifol yn Llanelwy wedi glaw trwm yn 2012.

Bydd gwaith yn dechrau yn ddiweddarach i osod amddiffynfeydd llifogydd dros dro yn Llanelwy.

Fe ddioddefodd y ddinas effaith llifogydd yn 2012 ar ôl i'r afon Elwy lifo i mewn i 400 o dai. Bu farw un bensiynwraig yn y digwyddiad.

Bydd wal deng metr o uchder yn cael ei chodi a sylfaeni concrid newydd yn cael eu gosod ar hyd 80 metr o lannau'r afon Elwy ddydd Llun.

Bydd hyn yn galluogi swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru i osod amddiffynfeydd rhag llifogydd dros dro pan fydd yr afon yn codi i lefel benodol.

Mae gwaith yn cychwyn hefyd i ddarganfod y ffordd fwyaf effeithiol o ostwng y risg o lifogydd i bobl yn yr ardal petai llifogydd yn taro'r ddinas eto.

Tai yng ngogledd y ddinas, ym Mharc Roe a Stryd y Felin, ddioddefodd y llifogydd gwaethaf yn 2012.

Cafodd 500 o bobl eu cynghori i symud o'u cartrefi yn y ddinas i'r ganolfan hamdden ger Ysgol Glan Clwyd bryd hynny.

Cafodd chwe opsiwn ar gyfer adeiladu amddiffynfeydd llifogydd newydd yn Llanelwy eu hystyried gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Digwyddodd y llifogydd yn 2012 oherwydd glaw trwm, parhaol ar dir gwlyb.

Daeth adroddiad i'r casgliad nad oedd amddiffynfeydd yn yr ardal yn ddigonol, a bod risg o 1 mewn 30 o lifogydd o'r fath, yn hytrach nag 1 mewn 100 fel oedd y cyngor yn ei gredu.

Straeon perthnasol