Cwmni olew a nwy yn creu 60 o swyddi newydd

  • Cyhoeddwyd

Mae cwmni olew a nwy yn bwriadu creu 60 o swyddi newydd ym Mhort Talbot - mae Freudenberg Oil & Gas Technologies wedi penderfynu buddsoddi £11m er mwyn creu un canolfan gynhyrchu ar stad ddiwydiannol Baglan.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi buddsoddi £3m. Mae hyn yn golygu bod 90 o swyddi eraill wedi eu sicrhau.

Yn ôl Gweinidog yr Economi Edwina Hart, mi fydd y cwmni yn cyfrannu yn sylweddol at economi Cymru.

"Mae'r buddsoddiad yma yn dangos ymrwymiad y cwmni tuag at Gymru a dw i'n hapus fod Llywodraeth Cymru yn medru ei helpu i ddatblygu," meddai.

Dywedodd Llywydd a phrif weithredwr cwmni Freudenberg, Richard T Schmidt: "Mae'r buddsoddiad yma yng Nghymru yn golygu y bydd y busnes yn gallu tyfu, parhau yn gystadleuol a gweithio yn fwy effeithlon."

Mae gan y cwmni 22 o safleoedd mewn naw gwlad ar draws y byd.