Dynes wedi marw ar ôl bod yn sownd ar draeth Cefn Sidan

Cyhoeddwyd

Mae dynes 68 oed wedi marw yn Ysbyty Treforys wedi iddi hi a'i merch 40 oed gael eu hachub ar draeth yn Sir Gâr. Roedd y ddwy yn cerdded gydag wyth o gŵn cyn mynd i drafferthion.

Yn ôl Heddlu Dyfed Powys, enw'r ddynes a fu farw oedd Susan Wendy Hackett, o Gynwyl Elfed.

Dywedodd yr heddlu fod ei theulu a'r crwner wedi cael gwybod.

Yn ôl y gwasanaethau brys, cafodd y ddwy eu dal gan y llanw ar draeth Cefn Sidan.

Cafodd Gwylwyr y Glannau eu galw am 4.24pm ddydd Sul ac aed â'r ddynes arall mewn ambiwlans i Ysbyty Glangwili.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Roedd y llanw'n dod i mewn.

"Gwylwyr y Glannau a Sefydliad y Bad Achub achubodd y ddwy ac roedd yr heddlu ar gael rhag ofn."

Dywedodd llefarydd ar ran Gwylwyr y Glannau: "Mae'r llanw'n beryglus iawn, yn dod i mewn yn gyflym iawn yn aber Afon Llwchwr."

Dywedodd Gwylwyr y Glannau eu bod wedi delio ddydd Sul gyda nifer o ddigwyddiadau yn Y Mwmbwls, Abertawe, ac yn Sili, Bro Morgannwg.