Nigel Evans: Bywyd yn "uffern"

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Mae AS yn gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn

Mae'r gwleidydd Nigel Evans wedi disgrifio ei fywyd fel "uffern" ers iddo gael ei gyhuddo o gymryd mantais o saith o weithwyr ifanc San Steffan.

Yn y llys mae'r Aelod Seneddol wedi dweud iddo deimlo cywilydd ei fod wedi ei arestio.

Mi gyfaddefodd ei fod wedi mynegi diddordeb rhywiol mewn dyn ifanc ond mae'n gwadu iddo ei gam-drin yn rhywiol. Dywedodd ei fod wedi "camddeall yr arwyddion".

Mae Nigel Evans yn honni fod y dyn yn ei 20au wedi "fflyrtio yn ofnadwy" a bod yn "or-gyfeillgar". Roedd y dyn wedi bod yn cysgu ar ei soffa yn ei gartref yn Sir Gaerhirfryn yn 2009 pan ddechreuodd yr AS ei gofleidio.

Yn ôl y dyn ifanc roedd Mr Evans wedi rhoi ei law o dan ei drywsus.

'Methu credu'

Mae Mr Evans, sydd yn wreiddiol o Abertawe, wedi dweud fod ganddo berthynas agos gyda'r dyn cyn iddo wneud honiadau yn ei erbyn. Dywedodd wrth y llys iddo deimlo atyniad at y dyn.

Dywedodd y gwleidydd,"Weithiau mi fydden ni yn dal dwylo. Roedd e'n fflyrtio yn ofnadwy. O'n i'n cael yr argraff fod ganddo ddiddordeb yno fi."

Gofynnwyd iddo sut yr oedd yn teimlo am y cyhuddiadau yn ei erbyn. "Mae'n uffern, uffern go iawn, 10 mis o'r cyhuddiad yma yn fy erbyn. I gael staen fel hyn ar fy nghymeriad yn y ffordd yma, mae'n ofnadwy."

Mae'r cyn ddirprwy lefarydd Tŷ'r Cyffredin wedi dweud iddo fod mewn sioc pan gafodd wybod ei fod yn wynebu sawl cyhuddiad. "Doeddwn i methu credu bod hyn yn digwydd i fi."

Ychwanegodd: "Does 'na neb eisiau ei fywyd preifat yn cael ei drin a'i drafod fel hyn. Mae'n ofnadwy o anodd."

Mae Nigel Evans yn wynebu dau gyhuddiad o ymosod anweddus, un o geisio ymosod yn rhywiol, pump o ymosod yn rhywiol ac un o dreisio. Mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Straeon perthnasol