Galw am ''ddiogelu'' hunaniaeth Clwb Pêl-droed Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Asiantaeth Lluniau Huw Evans
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai o'r cefnogwyr eisiau gwarchod delweddau swyddogol y clwb pêl droed

Mae Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Caerdydd wedi ysgrifennu at benaethiaid y gêm mewn ymgais i ''ddiogelu'' hunaniaeth delweddau swyddogol y clwb - fel y bathodyn a lliw y wisg swyddogol.

Ar hyn o bryd mae enwau clybiau pêl-droed wedi cael eu gwarchod rhag cael eu newid. Fe wrthododd y Gymdeithas Beldroed yn Lloegr a gadael i glwb pêl-droed Hull City newid ei enw i Hull Tigers yn ddiweddar.

Gobaith yr Ymddiriedolaeth ydi gwarchod delweddau swyddogol Clwb Pêl-droed Caerdydd yn yr un ffordd.

Fe newidiodd Caerdydd liw gwisg eu chwaraewyr o las i goch ym mis Mehefin 2012, ac mae Ymddiriedolaeth y cefnogwyr yn gobeithio y byddai unrhyw newid o'r math yma yn gorfod derbyn caniatad y Gymdeithas Beldroed yn y dyfodol.

''Amddiffyn hunaniaeth''

Dywed yr Ymddiriedolaeth fod angen cymryd camau i ''amddiffyn hunaniaeth clybiau''.

Mae rhai o gefnogwyr Caerdydd wedi cynnal protestiadau yn ddiweddar am y ffordd y mae'r clwb yn cael ei redeg gan Vincent Tan, y gŵr busnes o Falaysia sydd yn berchen ar y clwb.

Mewn llythyr at gadeirydd FA Lloegr Greg Dyke, prif weithredwr yr Uwch Gynghrair Richard Scudamore a phrif weithredwr y Gynghrair Bêl-droed Shaun Harvey, fe leisiodd yr Ymddiriedolaeth ei phryderon.

Dywed y llythyr: ''Pwy bynnag sydd yn berchen ar y clwb, chawn nhw ddim difetha hanes, traddodiad a chefnogwyr y clwb, gyda llawer o gefnogwyr wedi dilyn y clwb am ddegawdau.

"Rwyf yn cynnwys manylion ein arolwg blynyddol oedd yn dangos fod 85% o'r 1,000 a holwyd yn gwrthwynebu ail-frandio'r clwb.''

Fe gynigiodd y llythyr ddau awgrym fyddai'n diogelu hunaniaeth y clwb i'r dyfodol yn ôl yr Ymddiriedolaeth:

''Fe ddylai fod na ychwanegiad o liwiau clwb, a bathodynnau ac arfbais fel rhai sydd yn cael eu diogelu ac fyddai'n gorfod derbyn caniatad swyddogol yr FA.

''Byddai unrhyw glybiau sydd yn bwriadu dod a newidiadau i mewn yn gorfod cyflwyno unrhyw gais yn ffurfiol o flaen proses annibynnol er mwyn derbyn cymeradwyaeth ar ran y cefnogwyr, ac wedi ei gymeradwyo gan yr FA.''

Straeon perthnasol