Dileu gwasanaeth bws ymwelwyr i Fannau Brycheiniog

  • Cyhoeddwyd
Bannau BrycheiniogFfynhonnell y llun, Awdurdod Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Bannau Brycheiniog yn denu 4.15m o ymwelwyr yn flynyddol

Bydd gwasanaeth bysiau sydd yn cael ei ddefnyddio gan filoedd o ymwelwyr i Fannau Brycheiniog yn dod i ben mewn ymgais i arbed £650,000 dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn wynebu toriad o 8.9% yn eu cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru o fis Ebrill.

Mae'r toriadau i'r gwasanaeth bysiau, sy'n cludo teithwyr o Gaerdydd, Casnewydd ag Abertawe ar ddydd Sul ac yn ystod gwyliau'r banc yn ystod yr haf, yn dod yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus

Bydd gwasanaeth bysiau sydd yn cludo beiciau yn parhau ar ddyddiau Sul ac yn ystod gwyliau'r haf.

Dywedodd yr awdurdod ei fod yn gorfod gwneud arbedion o dros 13% dros y ddwy flynedd nesaf. Mae gan yr awdurdod 130 o staff ac mae'n gyfrifol am benderfyniadau cynllunio a rheoli'r parc cenedlaethol, sydd yn denu 4.15m o ymwelwyr yn flynyddol.

'Siomedig'

Yn gynharach eleni fe ddywedodd yr awdurdod y byddai saith o swyddi yn cael eu colli fel rhan o gynllun arbedion.

Ffynhonnell y llun, Brecon Beacons
Disgrifiad o’r llun,
Bydd y bws ar gyfer beicwyr yn parhau i redeg yn ystod yr haf

Dywedodd yr awdurdod ei fod wedi penderfynnu rhoi'r gorau i'r gwasanaethau bysiau yn dilyn gostyngiad mewn incwm gan bartneriaid a gostyngiad yn yr arian mae'n ei dderbyn i redeg y gwasanaeth.

Meddai Martin Buckle, is-gadeirydd pwyllgor cynllunio awdurdod y parc: ''Rydym yn deall pa mor siomedig fydd llawer o'n teithwyr cyson o achos dod a'r gwasanaeth yma i ben.

''Rydym yn gobeithio y byddant yn dal i allu teithio i'r Parc Cenedlaethol trwy ddefnyddio gwasanaethau bysiau rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn, ac fe fyddwn yn gweithio'n galed i hybu'r gwasanaethau hyn.

''Mae'r bws beiciau wedi bod yn boblogaidd iawn gyda beicwyr sydd am deithio i'r parc cenedlaethol, ac yna beicio'n ôl i Gaerdydd ar hyd Llwybr y Taf, ac rydym yn falch iawn ein bod wedi llwyddo i ddarparu'r trefniant newydd yma fydd yn galluogi fod y bws beiciau yn parhau.''