Ymchwil prifysgol i greu triniaeth canser mwy penodol

  • Cyhoeddwyd
Sgrinio canser

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cychwyn ymchwil newydd i weld sut y gall triniaeth ar gyfer canser y fron gael ei wneud yn fwy penodol i gleifion gwahanol.

Dywedodd y Dr Matt Smalley, o adran ymchwil Prifysgol Caerdydd, fod yr ymchwil yn dangos fod sawl math gwahanol o ganser y fron, a'u bod nhw'n gallu ymddwyn yn wahanol hefyd.

Y gobaith yw y bydd y gwaith yn galluogi i gleifion gael triniaeth sydd wedi ei lunio yn well iddyn nhw, ac felly yn osgoi triniaeth ddiangen.

Mae Cancer Research UK wedi dweud y gall yr ymchwil ddangos "gwendidau canser" a helpu i ddatblygu "triniaethau mwy effeithlon".

Mathau gwahanol

Dywedodd Dr Smalley bod sawl math gwahanol o ganser y fron yn cael ei weld, sy'n ymddwyn yn wahanol i'w gilydd.

Bwriad yr ymchwil oedd deall pam bod y mathau gwahanol yn effeithio cleifion mewn ffyrdd gwahanol.

Daeth yr ymchwil o hyd i wybodaeth am yr ystod eang o wahanol fathau o ganser, ac yn "pwysleisio pwysigrwydd deall bioleg y math yma o gelloedd i ddeall yn well sut mae canser y fron yn datblygu".

Roedd cydweithwyr o nifer o wledydd yn cynnwys Sbaen a Brasil yn rhan o'r ymchwil.

Dywedodd Richard Francis, Rheolwr Ymchwil yn elusen Breakthrough Breast Cancer Care: "Mae deall bioleg canser y fron yn hollbwysig er mwyn datblygu ffyrdd newydd i drin ac atal yr afiechyd.

"Rydyn ni'n gwybod bod canser y fron yn gymysgedd o nifer o fathau (o gelloedd) ac mae'r gwaith yma yn helpu i esbonio sut mae hynny'n digwydd.

"Yn y pendraw bydd hyn yn helpu i ddatblygu triniaeth union, lle mae pob claf yn derbyn triniaeth fydd o fudd iddyn nhw."