Miliband: 'angen ystyried honiadau Ann Clwyd'

  • Cyhoeddwyd
Ed Miliband
Disgrifiad o’r llun,
Doedd Mr Miliband ddim am ddweud os oedd Carwyn Jones yn gywir i feirniadu Ms Clwyd

Mae arweinydd y blaid Lafur wedi dweud wrth raglen BBC Cymru bod angen cymryd pryderon aelod seneddol am y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru o ddifrif.

Dywedodd Ed Miliband wrth Sunday Politics ei fod wedi siarad gydag AS Cwm Cynon Ann Clwyd, sydd wedi bod yn feirniadol iawn o'r GIG ers marwolaeth ei gwr yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd yn 2012.

Mae hi hefyd yn dweud ei bod hi wedi cael cannoedd o lythyrau gan gleifion yn dangos eu pryder am ysbytai yng Nghymru.

Dywedodd arweinydd Llafur wrth y rhaglen ei fod wedi siarad gyda Ms Clwyd ar nifer o achosion: "Dwi'n meddwl bod angen i ni gymryd ei phryderon am y GIG o ddifrif.

"Mae hi wedi cael profiad penodol ond mae'n mynd ymhellach na hynny. Ei phwynt hi yw gofal am bobl hyn.

"Dwi'n meddwl ei fod o'n rhywbeth i gymryd sylw ohono ac mae ganddi bryderon ehangach am gyfraddau marwolaeth, ac wrth gwrs mae archwiliad yn cael ei gynnal i mewn i hynny.

"Dwi'n meddwl bod gan Ann farn bwysig a dilys."

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhuddo Ms Clwyd o fethu a rhoi tystiolaeth i gefnogi ei beirniadaeth o'r gwasanaeth iechyd.

Pan ofynnwyd i Mr Miliband os oedd Mr Jones yn gywir i wneud hynny dywedodd: "Dydw i ddim am gael fy nenu i'r ddadl yna. Dwi'n deall bod gwahaniaeth barn dros rai materion."

"Dwi'n gwybod o sgyrsiau gyda Carwyn ei fod yn cymryd holl faterion Ann o ddifrif.

"Mae o (Carwyn Jones) yn deall pwysigrwydd cael gwasanaeth iechyd sy'n gweithio i bobl Cymru.

"Felly mae pryderon Ann yn cael eu cymryd o ddifrif gan Mark Drakeford a Carwyn Jones."

Yn gynharach yr wythnos hon, roedd y gwrthbleidiau wedi mynegi pryder wedi i Ms Clwyd gael ei atal rhag rhoi tystiolaeth i'r Cynulliad am y GIG.

Roedd awgrym i wahodd yr AS i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor Iechyd am y llythyrau y mae hi wedi eu derbyn gan gleifion.

Cafodd y syniad ei wrthod gan aelodau cynulliad Llafur.