Darlithydd mewn cyflwr difrifol wedi tân mewn tafarn ym Mangor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd darlithydd anafiadau difrifol ar ôl neidio o ffenest y dafarn

Mae darlithydd mewn cyflwr difrifol wedi tân mewn tafarn ym Mangor fore Sul.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i dafarn y Three Crowns ar Ffordd y Ffynnon tua 3:30yb.

Aeth ambiwlansys â chwech o bobl i Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Roedd Jason Robertshaw, 29, yn dioddef o anafiadau difrifol wedi iddo neidio o ffenest.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i ysbyty yn Birmingham mewn cyflwr difrifol ond sefydlog.

Mae'n ddarlithydd Celfyddydau Perfformio yng Ngoleg Menai. Dywedodd rheolwr yr adran yn y coleg, Viv Gordan: "Rydyn ni i gyd wedi ein synnu ac yn ypset ar ôl clywed yr hyn sydd wedi digwydd i Jason. Mae'n diwtor talentog, uchel ei barch ac yn boblogaidd.

'Gwella'

"Mae ein meddyliau ni gyda'i deulu ac mi ydyn ni yn gobeithio y bydd yn gwella o'i anafiadau."

Dywedodd Heddlu'r Gogledd fod dyn yn ei 30au wedi ei arestio ar amheuaeth o losgi bwriadol.

Cafodd dau blismon eu cludo i'r ysbyty wedi iddyn nhw anadlu mwg, ond maen nhw eisoes wedi eu rhyddhau.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd fod criwiau o Lanfairfechan a Biwmares wedi eu galw.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ceisio darganfod achos y tân.

Dywedodd datganiad ar safle Facebook y Three Crowns y byddai'r dafarn ar gau am gyfnod oherwydd "tân mawr yn oriau mân y bore".