Carchar am ladd ei fam a'i chwaer

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd John Jenkin wedi ymosod ar Alice McMeekin, 58 oed, ac ar Katie Jenkin, 20 oed yn eu cartref yn Cumbria fis Mehefin y llynedd.

Mae dyn a laddodd ei fam a'i chwaer gyda bwyell wedi iddo gael ei ryddhau o ysbyty seiciatryddol wedi cael ei ddedfrydu i garchar am oes.

Roedd John Jenkin wedi ymosod ar Alice McMeekin, 58 oed, ac ar Katie Jenkin, 20 oed yn eu cartref yn Cumbria mis Mehefin y llynedd.

Roedd Katie yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol De Cymru yng Nghaerdydd.

Ddau ddiwrnod ynghynt, roedd wedi cael ei anfon i uned iechyd meddwl yn Ysbyty Cyffredinol Furness wedi iddo geisio lladd ei hun.

Roedd wedi cymryd cyffuriau LSD a thabledi atal poen cyn ceisio boddi ei hun a thorri ei arddyrnau.

Fe gafodd ei ryddhau o'r uned wedi archwiliad 90 munud.

Fe blediodd Jenkin, sy'n 24 oed, yn euog i ddynladdiad mewn gwrandawiad cynharach.

Penderfynodd y Barnwr yn Llys y Goron Preston y bydd yn cael ei gadw mewn uned seiciatryddol yn Ysbyty Ashworth ar lannau Mersi.

Bydd yn cael ei drosglwyddo i garchar iddo gael ei drin.

Mae arolwg o'r asiantaethau oedd yn gysylltiedig â'i gyflwr rŵan ar droed.

Dywedodd Ymddiriedolaeth Partneriaeth GIG Cumbria: "Roedd yr asesiad a wnaed yn drylwyr ac roedd y camau a gymrwyd yn addas i'w anghenion ar y pryd."

Straeon perthnasol