Gyrrwr lori finiau yn cyfaddef achosi marwolaeth

  • Cyhoeddwyd

Mae gyrrwr lori finiau wedi cyfaddef achosi marwolaeth pensiynwr drwy yrru'n ddiofal .

Bu farw Ian Mason, 89, o'i anafiadau wedi iddo gael ei daro gan y lori ar West Kinmel Street yn Y Rhyl ym mis Gorffennaf y llynedd.

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug cyfaddefodd Garry Fletcher, 38 o'r Rhyl, iddo achosi marwolaeth Mr Mason drwy yrru heb y gofal a'r sylw dyladwy.

Cafodd yr achos ei ohirio tan fis Ebrill gan y Barnwr Niclas Parry.

Yn y cyfamser, cafodd Mr Fletcher ei wahardd rhag gyrru.