Corff Casnewydd: Heddlu'n cadarnhau mai Nida yw hi

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Doedd Nida Naseer heb ei gweld ers Rhagfyr 28 y llynedd

Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau mai corff Nida Naseer gafodd ei ddarganfod mewn gwlyptiroedd yng Nghasnewydd ddydd Iau.

Doedd Nida Naseer, 19, heb ei gweld ers iddi fynd a sbwriel allan o'i thy ar Stryd Linton, Pill ar Ragfyr 28.

Cafodd y corff ei ddarganfod am tua 10.00yb ar Wlyptiroedd Gwent ger West Nash Road.

Mae'r farwolaeth yn dal i gael ei drin fel un anesbonadwy, ac mae disgwyl canlyniadau archwiliad post-mortem.

Mae teulu Nida Naseer yn parhau i gael cymorth gan yr swyddogion arbenigol yr heddlu.

Dywedodd yr Uwcharolygydd Mark Warrender: "Mae hwn yn achos trasig iawn ac mae'n cydymdeimlad gyda'i theulu.

"Ers i Nida fynd ar goll, rydym wedi parhau'n obeithiol y byddai'n cael ei darganfod yn saff ac yn iach ac y gallai ailymuno â'i theulu.

"Roedd darganfyddiad ddoe yn ddatblygiad trist iawn i mi a'r tîm ymchwiliadol sydd wedi bod yn benderfynol o ddod o hyd i Nida ers y noson y diflanodd.

"Fe fyddwn yn parhau i gefnogi'r teulu yn ystod yr amser ofnadwy yma, ac, ar eu rhan, hoffwn ofyn i chi adael llonydd iddyn nhw nawr i alaru."

Straeon perthnasol